Väike-Maarja vallas alustas tööd tööharjutusrühm

Töötute arv väheneb.

FOTO: Arvet Mägi

Mais alustas töötukassa tööharjutuse teenuse pakkumist Väike-Maarja valla pikaajalistele töötutele.

Töötukassa tööharjutusteenust osutab MTÜ Educare, kelle juhendamisel valla 12 pikaajalist töötut tööharjutusi teevad.

Tööharjutused kestavad kokku neli kuud ja on mõeldud pikaajalistele töötutele tööharjumuse kujundamiseks või taastamiseks. Peamised tööd on abitööd kahe Educare tööharjutuse läbiviija juhendamisel viis tundi päevas.

Tehakse neid töid, mis ei nõua erialaseid teadmisi või milleks tarvilikud oskused omandatakse tööharjutuse käigus tööharjutuse läbiviija juhendamisel.

Esimesel nädalal on tööharju­tajad korrastanud kontori ümbrust Väike-Maarjas, pesnud puhtaks Väike-Maarja hooldekodu aknad ning teinud heakorratöid Simuna kooli ümbruses.

Tagasi üles
Back