Eesti korteriühistute Liiduga on segased lood

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi.

FOTO: Liis Treimann


Rakvere ekslinnapea Andres Jaadla juhitud ligikaudu 1400 liikmega Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) võib lõpetada pankrotiga. Homme toimub Harju maakohtus EKÜLi pankrotimenetluse neljas istung.


Pankrotimenetluses osaleva EKÜLi töötajate töötasunõuete esindaja Victum Inkasso OÜ nõuniku Avo Grafi teatel on EKÜLi vastu kohtusse esitatud nõudeid kokku üle 700 000 krooni ulatuses, sealhulgas on töötajatele välja maksmata töötasude nõuded.

EKÜLi tegevust rahastavad liidu liikmed liikmemaksude näol ning riik ja kohalikud omavalitsused oma toetuste kaudu, samuti Kredex.

Maksmata töötasud

Avo Grafi ütluste kohaselt esitas Eesti Korteriühistute Liit pankrotiavalduse enda pankroti väljakuulutamiseks käesoleva aasta 27. aprillil, kuna ülesehitusest ja tegevuse iseloomust tulenevalt ei suudeta oma kohustusi täita.

Kui korteriühistute liit andis Victum Inkasso OÜ-le mai keskel teada, et võlgasid ei suudeta tasuda, esitas Victum Inkasso 2. juunil omapoolse pankrotiavalduse EKÜLi pankroti väljakuulutamiseks.

Victum Inkasso esindab EKÜLi poolt eelmise aasta jooksul, enamasti aasta teisel poolel, palgatud kuut töötajat, kes ei ole senini oma töötasu kätte saanud. Nende nõuded koos kompensatsiooninõuetega jäävad vahemikku 7000-120 000 krooni, kusjuures EKÜLi esindajad ei ole Grafi teatel esitanud adekvaatseid põhjendusi töötasude maksmata jätmise kohta.

Korteriühistute liidu juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul ei ole juhatus kindel, kas need väidetavad töötajatega sõlmitud lepingud pole vormistatud tagantjärele ning kas ka tegelikult tööd väidetavas mahus tehti.

Teatavasti moodustas EKÜL 2009. aasta teisel poolel mitu maakondlikku bürood. Näiteks avati 4. novembril büroo Võrus ja 17. novembril Rakveres. Hiljem need bürood nagu Jõhvi büroogi likvideeriti.

Pankrotiohtu ei ole

EKÜLi juhatuse liikme Andres Jaadla selgitusel on neil juhatuse liikmete hulgas tööjaotus, mille järgi kommentaare annab juhatuse liige Urmas Mardi. Mardi sõnul esitas pankrotiavalduse endine juhatuse liige Aivar Kala, kes kutsuti juhatuse liikme kohalt tagasi liidu üldkoosolekul eelmise aasta 30. novembril.

Aivar Kala vaidlustas liidu üldkoosoleku otsuse kohtus, kuid Harju maakohus oma selle aasta 28. mai otsusega ei rahuldanud A. Kala avaldust.

“Seega on Aivar Kala pahatahtlikult kuritarvitanud oma olekut liidu registrikaardil eesmärgiga igati kahjustada liidu mainet ja toimivat organisatsiooni,” ütles Urmas Mardi.

“Kinnitan, et Eesti Korteriühistute Liit ei ole maksejõuetu ning tegeleb hetkel hagi koostamisega Aivar Kala vastu, kes on ebaseaduslikult, tuginedes ebaõigele kandele liidu B-kaardil, tekitanud liidule viimaste kuude jooksul nii eelarveväliseid kui alusetuid kohustusi umbes poole miljoni krooni ulatuses,” rääkis EKÜLi juhatuse poolne ajakirjandusega suhtleja Urmas Mardi.

Urmas Mardi kinnitusel ei olnud Eesti Korteriühistute Liidu praegu tegutsev juhatus teadlik pankrotiavaldusest, sest pankrotihoiatusele kirjutas ebaõigele  registrikandele tugine­des ainuisikuliselt alla Aivar Kala.

 “Meile teadaolevalt on Aivar Kala jätkuvalt EKÜLi juhatuse liige,” ütles tema poolt palgatud töötajate esindajana Victum Inkasso nõunik Avo Graf.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles