Veemajandus saab KIKist tõhusa rahasüsti

Suurim toetus läheb seekord Muugale.

FOTO: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nõukogu tegi otsuse rahastada 315 projekti kokku enam kui 211 miljoni Eesti krooniga. Rohkem kui pool sellest rahast ehk 121 miljonit krooni läheb veemajanduse projektide elluviimiseks.

Ka Lääne-Virumaal läheb suurem osa KIKi toetussummadest veemajanduse arendamiseks. Essu reoveepuhasti, joogi- ja reoveepumpla rekonstrueerimiseks eraldas

KIK 1 058 200 krooni, Undla küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rajamiseks 758 588 krooni, Neeruti küla veevarustuse rekonstrueerimiseks 1 272 429 krooni.

Rakke vallavalitsus sai Emumäe pumpla rajamiseks 203 520 krooni, väiksemamahulised projektid on veel Moora küla veetorustiku ehitamine (258 511 krooni), Ulvi elamute kanalisatsiooni renoveerimise I etapp (238 656 krooni) ja Mõedaku spor­dibaasi imbväljaku ehitus (74 712 krooni).

Lisaks sai Tamsalu vallavalitsus 597 744 krooni Vajangu ja Assamalla küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.

Kõige suurem seekord KIKi poolt Lääne-Virumaale antud toetus läheb aga Laekvere vallavalitsusele Muuga põhikooli katlamaja üleviimiseks pelletküttele, selleks eraldati 1 430 988 krooni.

Väike-Maarja vallavalitsus saab 558 139 krooni Väike-Maarja jäätmejaama arendamiseks.

Sihtasutusele Roheline Maakond eraldati Lääne-Virumaa elanikele jäätmete sorteerimisjuhendi valmistamiseks 145 020 krooni ja Lääne-Virumaa looduskaardi tegemiseks 161 600 krooni.

Lahemaa Ökoturism parandab 95 012 krooni eest kohalike kultuuri- ja loodusväärtuste mõistmist Haljala gümnaasiumi ja Võsu põhikooli õpilaste hulgas, Laekvere põhikool sai aga 80 114 krooni koolis loodusaasta korraldamiseks.

SA Vanamõisa Härrastemaja saab 81 175 krooni eest rekonstrueerida Vanamõisa dendroparki.

Laekvere, Tamsalu, Tapa ja Vihula vald said KIKilt raha ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamiseks, summad jäid vahemikku 9900 krooni (Laekvere) kuni 42 192 krooni (Vihula).

Keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi järgmine taotlusvoor lõppeb juba 16. augustil.

Tagasi üles