Töötute arv väheneb.

FOTO: Arvet Mägi

Töötukassa andmetel oli Lääne-Virumaal neljapäevase seisuga 3220 (nädal varem 3291) regis­treeritud töötut, viimase nädala jook­sul lisandus neid 54, sh kuus koondatut. Ametlikult regis­treeritud töötute arv vähenes 71 võrra.


Kokku elab statistikaameti and­metel Lääne-Virumaal
29 400 tööealist inimest.