Fem em art - jõuline reaalsus

Mirja Mölder-Mikfelt

FOTO: Teet Suur

Mirjam Mölder-Mikfelt’i autorinäitus Rakvere Galeriis on omapärane ja huvitav.Enne traditsioonilist avamistseremooniat näitusesaalis tiiru teinud, leidsin tegemist olevat väga mõjujõulise väljapanekuga.

Sedasama mõjujõudu uskusin õhkuvat ka väljapandud tööde autorist enesest.

Ja nii oligi: näituse külaliste ette astus julge olekuga noor kaunis daam, kellest kiirgas karismat.

Näituse tööde autor on naine oma kõige kaunimas eas - ja tema kaunismeelsus leiab väljenduse ka kõigis näitusel välja pandud maalides.

Ebatraditsionaalse näituse ja samavõrd erilaadse autoriisiksuse puhul pean kirjutama arvustuse samuti ebatraditsionaalsest lähtepunktist ja erilaadsel viisil, ütleme psühhoanalüütiliselt tasandilt vaadatuna.

Mida tunnetasin näitusetöödest, aga ka sealsamas kohalviibinud autori silmadest? - Kõik see peegeldas jõulist armastust, tugevaid õnneseisundi impulsse.

Mirjam Mölder-Mikfelt’i maalid on suunatud selle õnnetunde selgele väljendusele, sisaldades aktimaalidena seejuures tugeva annuse puhast-ausat valehäbist mürgistamata erootikat.

Autor väljendab noore naise kõige puhtamaid tundeid, ausaid ealisi emotsioone.

Kunstitehnilisest küljest vaadatuna tegeleb ta väga mitmekülgse eksperimenteerimisega: tema töid võiks eraldi vaatlema hakates paigutada mis tahes kunstistiilide alla, kuna tegu on niivõrd mitmetahulise loominguga.

Kunstnik katsetab maalimises mitmesuguseid erilaadseid värvikäsitlusi - tema eripalgelised tööd on väga kirkavärvilised. Näituse maale tervikuna tajudes tunnetaks justkui värvikatla keemist.

Mirjam Mölder-Mikfelt ei hoia sõltumatu eeskujuvaba autorina kinni klassikalistest teostuslaadidest ega aktimodellide kujutamise proportsioonireeglitest, maalides inimfiguure ebatõepärase värvikäsitlusega - tema teeb seda kirglikult värvimöllus, pakkudes publikule emotsioone, väljendades julgelt noore naise säravvärskeid tundmusi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles