Keeleõppekulude katteks saab hüvitust küsida

Keeleõppe kulude hüvitisavalduse esitamise tähtaeg on 3. detsember.

FOTO: Elmo Riig / Sakala.


Kõigil eesti keele õppijatel, kes soovivad veel sel aastal sooritada tasemeeksami ning seejärel Euroopa Sotsiaalfondi toel eesti keele õppe kulude hüvitist taotleda, on viimane võimalus sooritada eksam septembris.


Septembrikuu eksamile registreerumise tähtaeg on 1. august ja keeleõppe kulude hüvitisavalduse esitamisel 3. detsember.

Eesti keele eksamile saab registreeruda ID-kaardi abil riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Samuti saab eksamile registreerumise avalduse viia või postiga saata riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse aadressil Lõõtsa 4, 11415 Tallinn.

Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) kaudu on Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames eesti keele õppe kulusid hüvitatud alates 2009. aasta algusest.

Hüvitisvõimaluste ja tin­gimustega saab lähemalt tutvuda MISA veebilehel www.meis.ee ning riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse veebilehel www.ekk.edu.ee.

Tagasi üles