Mobiilne ID muutub samaväärseks ID kaardiga

FOTO: Panther Media/Scanpix

Valitsus kiitis täna heaks infoühiskonna edendamise 2010-2011. aasta investeeringute kava muutmise, millega lisatakse investeeringutesse mobiilse isikutunnistuse taotlemiseks ja väljastamiseks tehnilise lahenduse loomise projekt.


Projekt näeb ette, et hiljemalt 2011. aasta esimeses kvartalis alustatakse ühe digitaalse isikutunnistuse liigina m-ID sertifikaatide väljaandmist politsei- ja piirivalveameti poolt.

M-ID sertifikaadi taotluse esitamine hakkab toimuma läbi loodava iseteenindusportaali ja taotluse menetlemine ning väljaandmine hakkab elektroonilises keskkonnas toimuma automatiseeritult.

Eestis toimib m-ID lahendus alates 2007. aastast. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on hinnanud mobiilse ID samaväärseks ID kaardiga ning alates 2007. aastast on m-ID-ga saanud teostada samu teenuseid, mis ID kaardiga.

Erandiks on olnud e-valimised, kus inimestel on olnud vaja kasutada kas ID kaarti või passi. Järgmistel valimistel saab aga isik ennast autentida ka juba mobiilse isikutunnistusega. Analoogselt praeguste m-ID lahendustega tagatakse projekti teostumisel mobiilse isikutunnistusega digitaalse allkirjastamise võimalus.

Projekti tulemusena paraneb Eesti isikutunnistuse omanike juurdepääs pakutavatele e-teenustele. Analoogselt praeguste m-ID lahendustega tagatakse elektrooniline asjaajamine mobiilsetes seadmetes ning arvutites ja nutitelefonides, kus puudub ID kaardi lugeja.

Investeeringute kava maksumus 2010. ja 2011. aastal kokku on 95 383 112 krooni. Raha projekti finantseerimiseks saadakse struktuurivahenditest (ERDF).

Tagasi üles