Kristiina Ojuland: Tagasi traditsioonide juurde

Kristiina Ojuland

FOTO: Raigo Pajula

Masust alates on maailm muutumas. Millal ja mismoodi üleilmne majanduskriis lõpeb, ei oska ükski analüütik täpselt prognoosida.


Üks tendents on minu arvates aga siiski tekkinud - inimesed on hakanud vähem tarbima ja tegema vähem ebaolulisi asju. Ühest küljest on see tingitud ressursside nappusest, kuid arvatavasti ka muutustest inimeste mõttemaailmas. Aina rohkem tehakse asju ise, alates aiapidamisest ja lõpetades ehitustöödega. Vähemalt olen seda täheldanud oma tutvusringkonnas.


Olulised talgud


Kui rääkida traditsioonidest, siis on just õige aeg vanu häid eesti kombeid meelde tuletada. Rasketel aegadel on inimesed ikka kokku hoidnud, üksteist toetanud ja aidanud. Usun, et kui meil oleks üks internetileht, mis koondaks näiteks talgutegusid, siis teaksime palju rohkem sellest, kui palju suudetakse tänapäeval nii ühiskondlikult kasulikku kui ka väiksemates kogukondades vajalikku ja positiivset teha.


Eestis alguse saanud talgud “Teeme ära” on muuseas jõudnud kaugemale meie piiridest, ka Brüsselisse. Mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis on sarnaselt Eestis toimunule ühiselt käed külge pandud ja vajalikud tööd ära tehtud.


Viimati tundis minu Slovee­nia kolleeg huvi meie talgute tra­ditsiooni vastu. Jagasin talle suure uhkustundega oma ko­gemusi viimasel paaril aastal Lääne-Virumaal toimunud ette­võtmistest, kus paljud inimesed on reformierakonna algatusel oma vabast ajast ja tah­test tulnud välja ning teinud ära tubli tüki kasulikke töid.


Siinkohal saame meenutada võsaraiumist eelmisel sügisel Rakvere vallimäel või suure tormi järgset Ebavere terviseradade puhastamist langenud põlispuudest. Tamsalu kodune hokiplats on samuti osaliselt meie käe all valminud.


Teiste heaks


Kõik, kes elus ise midagi oma kätega on teinud, teavad ma­gusat rahulolutunnet, mis inimest valdab, kui töö tehtud. See emotsioon on aga alati veel­gi suurem, kui sa oled suut­nud ka kaaskodanike jaoks midagi head ja vajalikku korda saata.


Pärast pikka päevatööd talgusuppi süües või saunalaval kokkuvõtteid tehes kasvab ühtekuuluvustunne ja teadmine, et ühtsuses peitub jõud. Ebavere tervisespordi keskuse juhataja Avo Pardi kokkuvõte viimastest talgutest oli: “Kartsime, et jääme omal jõul radu kor­rastama veel jõuludeni, kuid endalegi üllatuseks olid kel­la kolmeks kõik teelõigud puhastatud ja muutunud taas läbitavateks. Ma ei uskunud, et selle töö saab ära teha ühe päevaga, kuid tegusad inimesed tõestasid vastupidist.”


Julgen arvata, et talgud kujunevad reformierakonna kaubamärgiks, kuigi öeldakse, et kolm on kohtu seadus, ei jää ka see neljas tulemata.

Tagasi üles