Maaõpilaste tasuta transportimisest

Kääbuskoolide likvideerimisel tekib vajadus transportida õpilasi tasuta kaugematesse koolidesse. Õpilasi peavad tasuta transportima mitte üksi autobaaside bussid, vaid ka sovhooside, kolhooside, ettevõtete ja organisatsioonide sõidukid.

Juhul kui sobivaid bussiliine või raudteeühendust ei ole ja kool asub õpilase elukohast üle 2,5 km kaugusel.

Rakvere rajooni maaõpilaste transportimine on põhiliselt korraldatud. Sellealastest puudustest, mida külanõukogude täitevkomiteed pole suutelised likvideerima, palutakse teatada rajooninõukogu täitevkomitee haridusosakonnale.

Alates 1. septembrist korraldati ümber ja avati täiendavalt rida bussiliine. Rakvere linnas pikendati linnaliini nr. 1 Piiralt Vinni näidissovhoostehnikumi “Sõpruse” osakonna keskuseni kolm korda päevas, väljumisega “Sõpruse” keskusest. Kundas pikendati linnaliini nr. 7 Kutsala külani. Et võimaldada Kihlevere lastel Kadrina Keskkooli sõita, muudeti Rakvere–Viitna bussiliini marsruuti ja hommikust sõidugraafikut.

Tagasi üles