Internetist saab infot ohtlike ettevõtete kohta

FOTO: Maa-amet

Alates tänasest on Maa-ameti kaardiserveris inimestele kättesaadav ohtlikke ja suurõnnetuse ohuga ettevõtteid puudutav kaardirakendus, kust leiab informatsiooni Päästeametile teadaolevate ettevõtete asukoha, ohuala, käideldavate ohtlike ainete ja ohu tüübi kohta.


Ettevõtmisega soovitakse tuua ohtlikke ettevõtteid puudutav informatsioon võimalikult mugaval moel inimesteni ning asutusteni.

Eelkõige peaks rakendus huvi pakkuma kohalikele omavalitsustele ning planeeringute ja ehitusprojektide koostamise ja kooskõlastamisega seotud asutustele ning ohustatud aladel viibivatele inimestele.

Päästeameti kriisireguleerimise osakonna juhataja Jaan Trossi sõnul on uus kaardirakendus väga vajalik.

„Meil on piisavalt palju suurõnnetuse ohuga ja ohtlikke ettevõtteid, seega on oluline sellistest ettevõtetest lähtuvate riskidega arvestada ohustatud alade planeerimisel ning tõsta seal viibivate inimeste teadlikkust võimalikest ohtudest,“ lisas Tross.

Ohtlike ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaardirakenduse leiab aadressilt: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA11A&user_id=at

Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted on kemikaaliseadusest tulenevad ohtlikke aineid alammäärast või künniskogusest suuremas koguses käitlevad ettevõtted.

Päästeametile teadaolevalt on hetkel Eestis 52 suurõnnetuse ohuga ja 523 ohtlikku ettevõtet.

Tagasi üles
Back