Inventuur suleb keskraamatukogu kolmeks päevaks

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu.

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

17.-19. novembril on Lääne-Virumaa keskraamatukogu uksed inventuuri tõttu külastajatele suletud.


Inventuuri eesmärk on kontrollida kogude seisu ning selgitada välja kaduma läinud teavikud.

Viimane inventuur toimus raamatukogus 2004. aastal seoses üleminekuga veebipõhisele raamatukogusüsteemile Urram.

Seaduse järgi on raamatukogul kohustus viia läbi inventuur vähemalt iga kümne aasta möödudes või vajaduse korral. Seekordne inventuur on ajendatud Eesti üleminekust kroonilt eurole.


Inventuuriga seoses puhastatakse fondid ka üleliigsetest eksemplaridest ja seisma jäänud kirjavarast.
Kõik lugejate käes olevad teavikud inventeerib programm automaatselt, riiulitel paiknev vajab ükshaaval kontrollimist ning elektronkataloogis olevate andmetega võrdlemist. Et inventuur saaks läbi viidud võimalikult kiiresti ning valutult raamatukogu lugejate jaoks, on protsessiga seotud kogu personal.


Inventuuri tulemused annavad selgust ka selles osas, kas ja mil määral turvaväravate ning turvaelementide kasutamine alates 2003. aasta lõpust mõjutab puudujäägi suurust.

2004. aasta inventuuri käigus selgunud salapäraselt “haihtunud“ teavikute hulk oli 1702 eksemplari raamatuid ja 35 auvist vääringus 105967 krooni ja 75 senti. Säärane puudujääk oli tekkinud 11 aasta jooksul (1993-2004).

Tänasel päeval oleks sellises suurusjärgus eksemplaride hulga juures, võttes arvesse raamatute kasvanud hinda, rahaline kadu kordades suurem.


Seoses läheneva inventuuriga palub Lääne-Virumaa keskraamatukogu võlgnikel tagastada raamatukogust laenutatud teavikud.

Kõik toimingud – raamatute laenutamine, tagastamine, tähtaja pikendamine - on soovitav korda ajada enne inventuuri algust. Kinniste päevade eest viivist ei arvestata, küll aga jäävad kehtima kõik varasemad võlad.

Raamatukogu vabandab lugejate ees kinniolekust tingitud ajutiste ebamugavuste pärast.

 

Tagasi üles