Maavanem korraldab konkursi aumärgi kujunduse leidmiseks

Lääne-Viru maavalitsus.

FOTO: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA

Lääne-Viru maavalitsus korraldab Lääne-Virumaa hea ettevõtja ja tubli tööinimese aumärgi kujunduse konkursil.

Konkursi eesmärgiks on saada väärika kujunduse ja kujuga aumärk, millega tunnustada maakonna ettevõtluses pikemat aega ja edukalt tegutsenud ettevõtjaid, samuti maakonna ettevõtete tublisid tööinimesi.

Kuna aumärgi näol on tegemist rinnamärgiga, mida kantakse pidulikul riietusel (ülikond, kostüüm, kleit), peab see oma disainilt sellega sobima.

Aumärk ettevõtjale on kavandatud kolmes järgus - hea ettevõtjana maakonna ettevõtlusmaastikul kümme, 15 või 20 aastat. Tööinimesele on kavandatud üks aumärk.

Aumärkide kujunduse kavandil peavad olema kasutatud Lääne-Viru maakonna vapp, sõnaühendid vastavalt kas "hea ettevõtja" või "tubli tööinimene" või sõnaühendeid asendav kujund (sümbol), mille selgitus peab olemas olema konkursitöö seletuskirjas.

Ettevõtja aumärkide kujundus peab eristavalt kujutama kolme järku.

Konkursitöö (aumärgi kujunduse kavand) esitatakse paberkandjal koos seletuskirjaga. Kujunduse kavand võib olla teostatud käsitsi või ka arvutis kujundatuna. Kavandis peavad olema kujutatud värvid, mida soovitakse kasutada aumärgi kujunduses, samuti aumärgi mõõtmed.

Konkursitöö seletuskirjas peab olema info kavandatud aumärgi valmistamise materjali, riietusele kinnitamise viiside ning ühe aumärgi hinnangulise maksumuse kohta. Vajadusel võib lisada selgitavat informatsiooni kavandis kasutatud sümbolite ja teiste kujunduselementide kohta.

Arvesse mineva konkursitöö puhul peab olema kavandatud kõigi nelja aumärgi kujundus. Konkurss on avalik.

Konkursitööd tuua või saata Lääne-Virumaa Maavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus, millele on kirjutatud "Aumärgi konkurss". Ümbrik peab sisaldama märgusõnaga varustatud kavandit, märgusõnaga varustatud seletuskirja ning omakorda märgusõnaga varustatud kinnist ümbrikut, milles on autori(te) või ühenduse kontaktandmed (nimi, telefon, aadress, e-post) ja omakäeline kinnitus, et esitatud kavandis ei kasutata kellegi teise autoriõigusega kaitstud kujundust.

Üks autor võib esitada konkursile erinevaid töid erineva märgusõnaga varustatult. Ühel tööl võib olla ka mitu autorit.

Tööd tagastatakse konkursil osalejatele soovi korral pärast konkursi lõppu.

Tööde esitamise tähtaeg on 9. detsember 2010.

Töid hindab Lääne-Viru maavanema moodustatud hindamiskomisjon.

Parima ideekavandi välja töötamise tasu on 5000 krooni. Hindamiskomisjon jätab endale õiguse võitjat mitte välja kuulutada, juhul kui osalevate tööde hulgast ei leita sobivat kavandit. Võidutööst teavitatakse konkursil osalejaid ja avalikkust hiljemalt 17.detsembriks 2010.

Tagasi üles