Riigimetsas saavad tormikahjud aasta lõpuks koristatud

Augustitormid tekitasid Lääne-Virumaa metsadele suurt kahju.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Augustis Eesti metsi räsinud tormikahjudest on koristatud 80%, hiljemalt aasta lõpuks on riigimetsas tehtud kogu vajaminev erakorraline seisundist tulenev lageraie ja suuremamahulisemad sanitaarraied, teatas Riigimetsa majandamise keskus (RMK).

Kõige enam said erakordsete tuuleiilide tõttu kannatada Lääne-Virumaa metsad, kus lageraiet vajas 430 hektarit metsamaad ligikaudse raiemahuga 96 000 m3.

Metsad said tugevalt kahjustada ka Võrumaal, Jõgevamaal ja Tartumaal.

Tormikahjude likvideerimiseks tegi RMK ümber oma raieplaane, suunates töövõtjad tööle just kiiret tegevust vajanud piirkondadesse.

Et küttepuidu järgi on pidev vajadus, lubas RMK vähem ohtlikel lankidel kohalikel elanikel ka sanitaarraiet teha.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul on seda võimalust ka aktiivselt kasutatud.

Tagasi üles