Jahimehed, appi metsaelanikele!
50 aastat tagasi

Rakvere Jahindusklubi jahimehed varusid 1965. aastal ühiskondlikus korras metsaelanikele talviseks lisasöödaks küllaltki suured ­kogused söötasid. On olemas 28 000 kg heina, 12 000 lehisevihta, 100 000 kg söödakapsast, 75 000 kg kartuleid, 10 000 kg juurvilja, 5000 kg kaera, 5000 kg teravilja, 20 000 kg viljapuhastusjäätmeid jne. Tänavusel karmil talvel alustasid paljud eesrindlikud jahisektsioonid ulukitele lisasööda väljapanemist juba varakult. Väga raske on talv eriti metskitsedele ja -sigadele ning põldpüüdele. Nende eest mittehoolitsemine võib kaasa tuua nende hukkumise.

Metskitsede söödasõimede ümbrus tuleb lumest puhastada, sest lumikate on sügav, loomad ei jõua oma magamisaset puhtaks kraapida, nad haigestuvad ja surevad. On vaja rajada teid loomade elutsemiskohtadesse, kasutades selleks kvartalisihte, metsateid. Teede lahtiajamiseks rakendada hobuseid, võimaluse korral buldoosereid. Lahtiaetud teede äärde asetada lisasöödad, mis siduda puude ja põõsaste külge. Rangelt on keelatud koerte lahtihoidmine. Koerad on hävitanud palju metskitsi Kundas, Palmses, Saueaugul, Vihulas jm. Sügava lume tõttu ei jõua nad koerte eest põgeneda.

Siiani on metsloomadele lisasööta paremini välja pannud Haljala, Roela metskonna, Viitna ja Mõdriku jahisektsioon.

Tagasi üles