Lumi.

FOTO: Lugeja foto

Ekstreemne olukord on paljudele inimestele ebameeldivusi tekitanud, osad aga tunnevad ootamatust lumehulgast rõõmu.

Virumaa Teataja ootab fotosid ja igasugust infot lumetormi tagajärede kohta aadressil toimetus@virumaateataja.ee.