Jälgi, kas telefon käib iseseisvalt internetis

Foto on illustreeriv.

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Tarbijakaitseamet soovitab kontrollida, kas telefon käib teie teadmata internetis, sest vaid nii saab hoiduda ootama­tult suurtest mobiiliarvetest.

Viimasel ajal on tarbijakaitseametisse laekunud aina rohkem kaebusi ning pöör­dumisi, mis seotud mobiilse internetiga ning sellega kaasnevate arvetega.

Tarbija, kes on valinud pal­jude lisafunktsioonidega mo­biiltelefoni, peab teadma, mil­liseid “üllatusi” sellised te­le­fonid võivad pakkuda, kui neid ei osata teadlikult kasutada. Seda eriti just niisuguste teenuste puhul, millega võivad kaasneda rahalised ko­hustused.

On ilmne, et telefonipaket­ti valides tutvutakse kõne- ja tekstisõnumite hindadega, kuid lisaks pakuvad sideoperaatorid ka mitmesuguseid internetipakette.

Kindla kuutasuga paketi pu­hul probleeme pole, et telefoniarvel oleks netikasutuse eest üllatuslik rekordarve, kuid mahupõhise ühenduse ka­sutamisel peab kindlasti ar­ves­tama kasutusaja ning mahu hinna suhet.

Telefoni ostes tuleks eelnevalt ära teha põhjalik kodu­töö – võrrelda tooteid, nende funktsioone ja soovituslikult ka uurida teiste kasutaja­te kogemusi huvipakkuva telefoniga.

Samuti oleks vaja teenindajalt küsida telefoni seadete ning nende muutmise koh­ta, seda eriti just nii põletaval teemal kui automaatne in­ternetiühendus. Telefoni ise­eneslik internetiühendus on omane enamjaolt n-ö uue ge­neratsiooni telefonidele ehk teisisõnu nutitelefonidele.

Tootega peab kindlasti kaa­sas olema kasutusjuhend, mil­le juhtnööride abil saab tar­bija muuta telefonis seadis­tused selliseks, et automaatne internettiminek ei oleks või­malik. Viimast saab lasta muu­ta ka telefoniteeninduses, kuid paraku küsitakse sel­le eest mõnes kohas teenustasu.

Vältimaks hilisemaid võimalikke ebameeldivusi ning suu­ri telefoniarveid, peaks kõik telefonikasutajad veenduma, et tema sidevahend on seadistatud nii, et see ei lä­heks automaatselt internet­ti, millega kaasnevad suured telefoniarved. Kui ise seadistust muuta ei oska, tuleb  pöörduda telefoni operaatori poole.

Tagasi üles