Ministeerium andis aru Padaoru sündmustest

Siseministeeriumi pressikonverentsil astusid meedia ette: Ida-Eesti päästekeskuse direktor Ailar Holzmann(vasakul), Virumaa Teatajas avaldatud lugudega kriisireguleerimisest tutvuvad päästeameti päästetöödeosakonna juhataja Kuno Tammearu, siseminister Marko Pomerants ja päästeameti peadirektor Kalev Timberg.

FOTO: Meelis Meilbaum

Eile siseministeeriumis korraldatud pressikonverentsil viitas päästeameti peadirektor Kalev Tim­berg jõulukuule kui rahukuule, lubades oma hinnangutes ja järeldustes olla leebe ning spetsiifilisi küsimusi mitte käsitleda.


Eelmisel nädalal Eestis möllanud lumetorm Monika jättis Tallinna-Narva maanteel Padaorus neljapäeva õhtust kuni järgmise päevani lumevangi 600 inimest.
Kalev Timberg kordas siseminister Marko Pomerantsi varem öeldut, et selliste sündmuste puhul on tähtis osa analüüsil ja järeldustel.


Päästeameti peadirektor märkis, et päästeteenistusel oli hea koostöö Eesti Energia, politsei ja kohalike elanikega. Timbergi sõnul tuleks tulevikus kaaluda võimalust, et ekstreemsetes olukordades elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisel saab seaduslikult kasutada erimärgistatud kütust ja liikluskindlustuseta sõidukeid.
Päästeameti juhi hinnangul peavad eelhoiatusi võtma tõsiselt nii elanikud kui ka asutused, kelle ülesandeks on pandud elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine.


Teenuse kindlustamine


Üheks elutähtsaks teenuseks on riigimaanteede hooldamine ja selle eest vastutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alluvuses tegutsev maanteeamet. Timbergi hinnangul peavad mitte ainult maanteeamet, vaid ka teised ametkonnad nägema ette võimalikke tekkivaid olukordi ja teadma ressursse nende lahendamiseks.


Kui toimepidevust ei ole vastutaval ametkonnal võimalik tagada, siis tuleb sellest teatada. “Kui toimepidevus katkes, siis tuleb sellest teatada. Peab  otsima ressursse mujalt,” sõnas Timberg ja lisas, et päästeamet on nõus jagama oma kompetentsi kriisiolukordades nii maanteeametile kui kõigile teistele Eesti ametkondadele.


Maanteeameti peadirektori asetäitja Andri Tõnstein tunnistas pressikonverentsil, et regionaalne kriisikomisjon tulnuks varem kokku kutsuda, kaasates päästeteenistust ja politseid.


Tõnsteini sel­gituse järgi oldi lumetormi Monika tulekust teadlik ja Virumaa kohalik regioonijuht kuulutas välja valmisolekutasandi “rasked ilmaolud”. Sellisel juhul jäetakse kõrval- ja tugimaanteed hooldamata ja keskendutakse põhimaanteedele. Tallinna-Narva maanteel asuvat Padaorgu peavad teemehed keeruliseks kohaks, sest see on tuisule avatud ja mõlemal pool orgu on järsk tõus.


Sündmused Padaorus said alguse, kui eelmise nädala neljapäeva õhtul tõ­kestasid kaks veo­autot tee Tal­linna-Narva maan­tee 119. ki­lomeetril.


Olukorra muutsid kee­rulisemaks sõi­dukijuhid, kes lumesahkade taga üritasid ees seisvast auto­rivist mööduda ja ummistasid lõ­puks sõidutee mõlemal suunal.
Tõnsteini sõnul üritas teehooldusettevõte liiklusummikut ise kõrvaldada, kuid järgmise päeva hommikul kell 7 “tõstis käed üles” ja teatas sellest päästeteenistusele.
Tõnstein kordas paari aasta tagust ettepanekut piirata keerulistes ilmaoludes raskeveokite liikumist. “Kui Padaorus ei oleks olnud liiklusseisakut, oleksime põhimaantee hoidnud puhtana,” kinnitas ta.


Päästjatel kahju


Ida-Eesti päästekeskuse direktor Ailar Holzmann andis pressikonverentsil ülevaate päästjate tegevusest Padaorus. Ka nimetas ta teisi kohti regioonis, kus päästjate abi vajati.
Padaorus evakueeriti esmalt kolmekuune imik, lapseootel naine ja diabeetik. Holzmanni andmetel ei olnud päästjad rasedast naisest alguses teadlikud, vaid temast teatati pritsimeestele hiljem.


“Kahju, et inimesed pidid ootama terve öö. Loodan, et see valu ei ole liiga sügav,” ütles Holzmann.


Siseminister Marko Pomerants võrdles pressikonverentsil lumetaset.
Kui Saaremaa läänerannikul oli lumekihi paksus 3 sentimeetrit, siis Monika tõi Virumaale 60sentimeetrise paksusega lumevaiba.


“Lund oli palju – see oli kõigile näha ja siililegi selge,” märkis siseminister.
Pomerantsi hinnangul oleks riigi kriisikomisjoni moodustamine näidanud vaid inimestest hoolimist, kuid päästetööde kiirusele poleks see midagi andnud, sest regionaalsed kriisimeeskonnad toimisid.


Siseministri sõnul võinuks parema tegutsemise korral päästetöid lühendada mitte rohkem kui kolme tunni ulatuses.

SÜNDMUSED


Neljapäeval kell 6.20 annab EMHI hoiatuse lähenevast lumetormist.
Kell 15.30 alustab tegevust Lõuna päästekeskuse kriisimeeskond.
Kell 21 alustab tegevust Põhja päästekeskuse kriisimeeskond.
Kell 21.26 teade, et Padaorus on kaks veoautot liikluse sulgenud.
Kell 00.45 lubab teehooldaja, et olukord Padaorus lahendatakse poole tunni pärast.
Kell 6 asub regionaalset kriisimeeskonda juhtima päästekeskuse direktor.
Kell 7.30 läheb liikvele esimene päästemeeskond.
Kell 8 on kriisireguleerimismeeskond kogunenud.
Kell 8.50 evakueeritakse esimesed kannatanud Viru-Nigula spordihoonesse.

Tagasi üles