Eurodesse ümberarvestamine suurendas toetusi vaid veidi

Eurole üleminek toob edaspidi mõnegi ema pangakontole veidi suurema sünnitoetuse.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Sünni- ja surmatoetuste ümberarvestamine kroonidest eurodesse on enamikus omavalitsustes toetuste summasid mõnevõrra tõstnud.

Omavalitsustest maksavad kõige suuremat sünnitoetust, 320 eurot (varem 5000 krooni), Vihula, Laekvere ja Rägavere vald.

Laekvere vallavolikogu esimees Margo Klaasmägi täpsustas, et 320eurost sünnitoetust makstakse siis, kui lapse mõlemad vanemad on enne lapse sündi olnud vähemalt aasta Laekvere valla kodanikud ning laps on sünnihetkest Laekvere valla kodanik.

Kui ainult lapse üks vanem on olnud vähemalt aasta enne lapse sündi Laekvere valla kodanik, siis makstakse toetust 160 eurot (varem 2500 krooni). See kehtib ka vallaslaste puhul.

Klaasmägi põhjendas, et kuna Laekvere vallas on sünnitoetus suhteliselt kõrge, hakati seda ära kasutama, registreerides ennast enne lapse sündi Laekvere valda, kuid mõne aja pärast jälle kuhugi mujale.

Vihula vallas makstakse 320 eurot sünnitoetust välja kahes osas: 160 eurot siis, kui laps sünnib, ja ülejäänu aasta pärast. Vihula valla sotsiaalnõuniku Eha Veemi sõnul on selline kord sisse seatud lastevanemate soovil, et toetus jaguneks pikemale ajale.

Summa suurenes

Vinni, Kadrina, Tamsalu, Sõmeru ja Tapa vald ning Kunda linn maksid varem sünnitoetust 4000 krooni. Seoses üleminekuga eurole ja summade ümardamisega on Vinni ja Tapa vallas sünnitoetus 256 eurot, Kadrina, Tamsalu ja Sõmeru vallas ning Kunda linnas 255,65 eurot ning Rakvere linnas 260 eurot.

Haljala, Viru-Nigula, Rakke ja Väike-Maarja vallas oli enne sünnitoetuse suurus 3000 krooni. Eurodesse ümber­arvestamisel on nii mõnigi omavalitsus makstavat summat seetõttu natuke suurendanud.

Näiteks Rakke vald arvestas ümber 3000kroonise toetuse ja ümardas makstava summa täissummaks, tõstes toetust üle kaheksa euro ehk 130 krooni. Sünnitoetus on Rakke vallas nüüd 200 eurot.

Ka Haljala ümardas summa ülespoole ja maksab sünnitoetust 195 eurot. Viru-Nigula ja Rakvere vallas on sünnitoetus 192 eurot.

Väike-Maarja vallavolikogu esimees Olev Liblikmann rääkis, et praegu on omavalitsuses sünnitoetus 191,73 eurot ehk vanas vääringus 3000 krooni. “Koalitsioonileping näeb ette tõsta sünnitoetus tulevikus 319,56 eurole ja matusetoetuse 127,82 eurole, kuid Väike-Maarja valla praegune majandusolukord taolist tõusu momendil ei võimalda,” nentis Liblikmann. Matusetoetus on Väike-Maarja vallas 63,91 eurot ehk 1000 krooni.

1000kroonist matusetoetust maksnud Laekvere vald toetab selle kurva sündmuse puhul 64 euroga, Haljala vald 65 euroga ja Kadrina vald 63,91 euroga. Vihula vald maksab matusetoetust 96 eurot (varem 1500 krooni).

2000kroonist matusetoetust maksnud Rakvere, Vinni ja Rägavere vald toetab 128 euroga, Sõmeru vald 127,82 euroga ja Rakke vald 130 euroga.

Matusetoetust ei ole

Sarnaselt sünnitoetusega ümardas Rakke vald summa ümmarguseks, nii tõusis matusetoetus üle kahe euro ehk 34 krooni.

Tamsalu vallal kindlat matusetoetust ei ole. “Vaatleme igat surmajuhtumit eraldi, ja kui lahkunu perel või sugulastel napib matuste korraldamiseks raha, on vald neid toetanud. Toetuste piirmäär on olnud 4000 krooni ehk eurodesse ümber arvestatuna 256,65 eurot,” selgitas Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.

Matusetoetust ei maksa ka Rakvere ja Kunda linn ning Viru-Nigula ja Tapa vald. Neis omavalitsustes on võimalik taotleda ühekordset sotsiaaltoetust.

“Aga ega ükski surnu ei ole jäänud veel maha matmata, nii et kui omastel on probleeme ja selge on, et nad ilma toetuseta hakkama ei saa, siis võib ikka valla poole abi küsimiseks pöörduda,” ütles Tapa vallavanem Alari Kirt.

Tagasi üles