Lääne-Virumaa vapimärgi saab kaheksa inimest

Lääne-Viru vapimärk.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Lääne-Viru maavanem Marko Torm annab seoses Eesti vabariigi 99. sünnipäevaga välja seitse maakonna kuldset vapimärki ja ühe hõbedase aumärgi.

Märgi saajate hulgas on nii tohter, kultuuriürituste eestvedaja, haridusjuht, erialaspetsialist, põllumees kui ka mitmed ettevõtjad.

Lääne-Virumaa vapimärgi kavaleride väärikasse ritta lisanduvad sel aastal Aru Grupp ASi omanik ja tegevjuht Juhan Viise, kes on 23 aasta jooksul kasvatunud oma ettevõtte väikesest saeveskist tõsiseks, rahvusvaheliselt tuntuks puidutööstusettevõtteks. Tunnustuse pälvib ka Sõmeru Põhikooli direktor Virge Ong, kes on märkimisväärselt panustanud maakonna ja riigi hariduse edendamisse, olles algatanud ja läbi viinud ettevõtmisi, mis on toetanud riigi hariduspoliitikat.  

Vapimärgi pälvivad ka Rakvere Põllumajandustehnika OÜ, Kaarli Farm OÜ ja Õitseng OÜ juhatuste liige Toom Kuusmik, kes on andnud suure panuse noorte kaasamisel põllumajanduslikku tootmisse ja kes ka 14 aastat peale pensioniikka jõudmist oma ettevõtete tegemistes igapäevaselt tegutseb. Tunnustust avaldatakse ka Virumaa Teataja peatoimetajale Aarne Mäele pikaajalise ja pühendunud töö eest maakonna sündmuste kajastamisel ning Viru Folgi peakorraldajale ja kunstilisele juhile Peep Veedlale, kelle eestvedamisel on festival üheksa aasta jooksul Käsmu toonud ligi 100 000 külastajat.

Märgi saavad ka nina-, kõrva-, kurguarst Tiina Pruler-Ild, keda kui suurepärast spetsialisti hindavad nii patsiendid kui ka kolleegid. Veel ka põllumees, OÜ Avispeamees juhataja, põllumeeste ühistu KEVILI nõukogu esimees ja Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi esimees Jaak Läänemets, kes oma erilise töö ja tegevusega on majanduse ja maaelu arendamise valdkonnas oluliselt kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna positiivsele arengule.

Lääne-Virumaa hõbedase vapimärgi kavaler on Tapale rõivatööstusettevõtte Segers Eesti OÜ rajanud Roger Ingemar Larsson, kes on aastaid toetanud ka kohaliku valla üritusi, spordiseltse, kultuuriühinguid, teinud investeeringuid linna korrastamiseks ja osalenud heategevuskampaaniates.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005. Kuldne vapimärk antakse Eesti Vabariigi kodanikule maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks ning maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks. Hõbedane vapimärk aga sarnaste teenete eest välismaalasele, kes ei ela Eestis.

Teenetemärgid antakse maavanema poolt üle Eesti vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul 22. veebruaril Haljala rahvamajas.

JUHAN VIISE

Juhan Viise.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna majanduse arengusse.

Kadrina kandi mees Juhan Viise on kohaliku ettevõtluse, kooli ja elu edendamise käilakuju, initsiaator ja sümbol.

Viise kasvatas 23 aasta jooksul eeskätt Huljal tegutseva Aru Grupi väikesest saeveskist tõsiseks, rahvusvaheliselt tuntuks puidutööstusettevõtteks, kus täna töötab 177 inimest.

Juhan Viise initsiatiivil käivitati Kadrina Keskkoolis koostöös Aru Grupp AS-iga 2005. aastal valikaine „Ärijuhtimine ja tehnoloogia alused,“ mille raames saavad gümnaasiumiõpilased põhjaliku ettevalmistuse nii programmjoonestamises, kui ka baasteadmised erinevatest inseneri- ja ettevõtlusvaldkonna distsipliinidest. Valikainest kasvas 2010. aastaks välja arvutijoonestamise võistlus CADrina, millest tänaseks on saanud jätkuvalt Viise suunatav suurejooneline festival.

VIRGE ONG

Virge Ong.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna hariduselu arengusse.

Virge Ong on seotud hariduseluga juba 30 aastat, neist 20 koolijuhina. Alates õppeaastast 2005/2006 juhib ta Sõmeru Põhikooli.

Virge Ong on märkimisväärselt panustanud maakonna ja riigi hariduse edendamisse, algatanud ja läbi viinud ettevõtmisi, mis on toetanud riigi hariduspoliitikat. Ta on hinnatud kaasamõtleja nii kooli, maakonna kui ka vabariigi tasandi haridusprobleemides.

Virge Ong kuulub nii maakondlikku kui ka vabariiklikku koolijuhtide ühendusse ning teda kaasatakse järjepidevalt haridusalase seadusandluse muutmiseks moodustatud töögruppidesse.

Ong korraldab ülevirumaalist põhikooli õpilaste luulevõistlust ning ta kuulus Eesti Õpetaja Autähise rajajate meeskonda selle ideest kuni autähise valmimiseni.

Lisaks eelnevale on Virge Käsmu Külaseltsi ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käsmu Koguduse juhatuste liige ning aidanud kaasa Käsmu kiriku renoveerimisele.

TOOM KUUSMIK

Toom Kuusmik.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna põllumajanduse  ja ettevõtluse arengusse.

Toom Kuusmik on Rakvere Põllumajandustehnika OÜ, Kaarli Farm OÜ ja Õitseng OÜ juhatuse liige. Tema juhitavates ettevõtetes töötab hetkel  umbes 250 inimest.

Ka 14 aastat peale pensioniikka jõudmist on Toom Kuusmik oma ettevõtete tegemistes jätkuvalt igapäevaselt tegev.

Ta on andnud suure panuse noorte kaasamisel põllumajanduslikku tootmisse ja eeskujuks kõigile noorema põlvkonna ettevõtjatele.

Läbi aastate on Toom Kuusmik olnud ka erinevate kultuuri- ja spordiürituste toetaja.

AARNE MÄE

Aarne Mäe.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Panus pikaajalise ning pühendunud töö eest maakonna sündmuste kajastamisel.

Aarne Mäe on tegutsenud Lääne-Virumaa ajakirjanduspõllul 23 aastat, sellest ligi 12 aastat Virumaa Teataja peatoimetajana.

Tema viljakast ja kvaliteetsest tööst ajakirjanikuna annab kõige paremini tunnistust fakt, et 2017. aasta 7. jaanuari seisuga oli Eesti e-varamusse kogutud 1467 Aarne Mäe artiklit. See on aukartustäratav artiklite arv.

Aarne Mäe artiklid virumaalastest ja Virumaast on pälvinud mitmel korral maakonnaajalehtede kategoorias Eest ajalehtede Liidu aastapreemia. Viimati 2016. aastal arvamuslooga "Püha Edgari kiusamine".

Aarne Mäe on viljakas humorist, kes 20 aastat on toimetanud Virumaa Teataja huumorilehekülge "Rakvere raibe". Temalt on ilmunud ka huumorikogu "Rakvere raamat", kus vaimuka ja elujaatava naljaga on jäädvustatud ajalukku Lääne-Virumaa tuntud persoonid ning luulekogu "Ema lööb maha, kui sa luuletusi ei loe".

PEEP VEEDLA

Peep Veedla.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna kultuurivaldkonna edendamisse.

Peep Veedla on maakonna suurima muusikasündmuse Viru Folgi peakorraldaja ja kunstiline juht.

Festival on üheksa aasta jooksul toonud kaunisse kaptenite külla Käsmu ligi 100 000 külastajat, pakkudes muusikaelamusi ja tutvustades Lääne-Virumaad kogu Eestile ja külalistele välismaalt.

Läbi aegade on Viru Folgil toimunud ligi 450 kontserti, kus esinejatest kolmandik väljaspoolt Eestit.

Viru Folgilt on näiteks saanud alguse poistebänd Ukerdajad, kes alustasid Käsmus tänavamuusikutena ning maailmalavade vallutamiseks on folgilt tuule tiibadesse saanud Curly Strings.

Peep Veedla korraldatud Viru Folk Käsmus on õla alla pannud ka kohaliku kogukonnaelu edendamisele. Tema loodud sünergia on innustanud kohalikke aktiivselt festivalil kaasa lööma ja ettevõtlusega tegelema: käsitööd müüma, kodumajutust pakkuma, kodukohvikuid avama ja tänvamüügiga tegelema.

TIINA PRULER-ILD

Tiina Pruler-Ild.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna meditsiini arengusse.

Tiina Pruler-Ild on nina-, kõrva- ja kurguarst, kes alustas Rakvere Rajooni Keskhaiglas kõrvaarstina tööd aastal 1982.

1997. aasta kevadest jätkas ta töötamist kõrvavarstina otse haigekassa lepinguga, kuid sama aasta suvest jätkas Rakvere haiglas osalise koormusega opereeriva ja konsulteeriva kõrvaarstina, võimaldades Rakvere haiglal olla esimeste hulgas Eestis, kus teatud tüüpi nina-, kurgu-, kõrvaoperatsioone hakati tegema üldanesteesias.

Tiina Pruler-Ild tegeleb ainsana Rakveres patsientide tasakaaluorgani uuringutega viimase 2 aasta jooksul.

JAAK LÄÄNEMETS

Jaak Läänemets.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna majanduse ja maaelu arendamisse.

Jaak Läänemets on OÜ Avispeamees juhataja, põllumeeste ühistu KEVILI nõukogu esimees ja Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi esimees.

Ta on tegelenud teraviljakasvatusega 25 aastat ning selle kõrvalt aktiivselt panustanud maaelu ja ühistegevuse edendamisse nii terves Eestis kui ka Lääne-Virumaal.

Jaak Läänemets valiti 2002. aastal Aasta Põllumeheks ning 2016. aastal kuulutati ta Eesti põllumajandussektori tippjuhiks.

Maalehe edetabeli põhjal oli Jaak Läänemets 2016. aastal Eesti kõige mõjukamate maaelu edendajate seas 11. kohal.

Jaak Läänemets aitab korraldada põllumajandusega tegelevate inimeste koostööd, olgu selleks näiteks taluturu või taaskasutuskeskuse käigushoidmine.

ROGER INGEMAR LARSSON

Roger Ingermar Larsson.

FOTO: Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna majanduse arengusse.

Roger Ingermar Larsson on Tapa linnas üle 20 aasta rõivatööstuses tegutsenud ning omal alal tunnustatud Eesti ettevõtte Segers Eesti OÜ rajaja.

Segers Eesti OÜ on praktiliselt ainuke Tapa vallas tegutsev ettevõte, mis nii suures mahus Lääne-Virumaa, aga eeskätt Tapa vallas ja linnas naistele tööd pakub.

Ettevõte on aastaid toetanud Tapa valla üritusi, spordiseltse, kultuuriühinguid, teinud investeeringuid linna korrastamiseks, osalenud heategevuskampaaniates jne.

Segers Eesti OÜ on pakkunud aastaid tööd Tapa valla noortele töölaagrites, et noored saaksid korraliku töökasvatuse.

Tagasi üles