Ametiühingud: tervishoiusüsteemi reformimata jätmise all kannatab terve Eesti ühiskond

Tabletid.

FOTO: Internet

Eesti Ametiühingute Keskliit on seisukohal, et tervishoiusüsteemi reformimine on Eesti ühiskonnale kriitilise tähtsusega ning sellega tuleb tegeleda esmajärjekorras. Vaja on tegeleda nii lisarahastuse saamise kui ka sisemiste protsesside reformimisega.

"Eesti tervishoiusüsteemi reformimine on väga pakiline. Vananeva ühiskonna tingimustes on keeruline tulla toime tervishoiusüsteemiga, mis on tugevasti alarahastatud, patsiendile keerukas ja liigselt orienteeritud üksikute raviprotseduuride tootmisele ning sotsiaalkaitsesüsteemidega piisavalt seostamata," nendib Eesti Ametiühingut Keskliidu esimees Peep Peterson.

Ametiühingujuht paneb valitsuskoalitsioonile südamele, et vajalikud poliitilised otsused tuleb viivitamatult ära teha, vastasel juhul kannatab seetõttu terve Eesti ühiskond.

"Tervishoiusüsteemi reformimine ei  tohiks olla tervishoiusüsteemi töötajate võitlus tuuleveskitega, vaid meie kõigi ühine jõupingutus ning koostöö tervema Eesti nimel. Vaja on tegeleda lisarahastuse saamisega haigekassa eelarvesse, ennetustegevuste laiendamisega, patsiendikesksete ravitellimuste juurutamisega ning tervishoiutöötajate järjepideva palgatõusuga," rääkis Peterson.

Eesti Ametiühingute Keskliit toetab Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Arstide Liidu ja Eesti Õdede Liidu ühiseid seisukohti.

Tagasi üles