Päästeamet korraldab Virumaa tööstusettevõtetes reidi

Päästjad. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo plaanib aprilli viimasel nädalal reidi puiduettevõtetesse ja metallitööstustesse nii Ida- kui Lääne-Virumaal.

"Me oleme puidu- ja metallitööstuse ettevõtetes kontrolle teinud, kuid sellist reidi pole varem korraldanud," sõnas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Maarika Kõiv pressiteates.

Samas rõhutas ta seda, et inspektorid ettevõtete juhtkonda ette ei teavita, vaid teavitavad alles siis, kui on objektil kohal, ning fikseerivad hetke tuleohutusolukorda.

"Kuna tavapäraselt on ikka nii, et enne objekti kontrolli teavitab inspektor enda tulekust, kõrvaldatakse enamasti tuleohutusrikkumised selleks momendiks. Meie reidi eesmärk on siiski see, et tahame saada ülevaadet reaalsest olukorrast," rääkis Kõiv.

Puiduettevõtete puhul on eesmärgiks kontrollida põlevmaterjalide ladustamist territooriumil, materjalide ladustamist hoones sees ja evakuatsiooniteede läbitavust ning esmaseid tulekustutusvahendeid.

Metallitööstuses on tähelepanu suunatud evakuatsiooniteedele, esmastele tulekustutusvahenditele ning sellele, kuidas on tagatud ohutus tuletöö kohtades.

Ehitise, tuletöö või seadme tuleohutusnõuete, samuti koldevälise tule tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Tagasi üles