Töötukassa ootab Põhjakeskusesse infopäevale

Töötukassa. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Erik Prozes / Postimees

Eesti Töötukassa ja Lääne-Viru maavalitsus korraldavad laupäeval, 13. mail kella 10–15 Rakvere Põhjakeskuses infopäeva eesmärgiga jagada infot õppimise toetamise võimaluste kohta.

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kai Puhasmets ütles, et Lääne-Virumaal on tööealistel inimestel mitmesuguseid täiendus- ja ümberõppevõimalusi nii kutseõppeasutustes kui ka Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis, samuti on võimalik õppida tasemeõppes.

"Eesti Töötukassa saab alates selle aasta maikuust tasemeõppes õppimist toetada. Seetõttu soovimegi õppimisvõimaluste infot jagada just nüüd, kus sisseastumiskatsed koolidesse on veel ees ning on õige aeg teadlike valikute tegemiseks," lisas Puhasmets.

Õppimisvõimaluste infot jagavad infopäeval Rakvere täiskasvanute gümnaasium, Sisekaitseakadeemia päästekool, Lääne-Viru rakenduskõrgkool ja Rakvere ametikool.

Eesti Töötukassa ja Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistid nõustavad karjäärivalikute tegemisel. Samuti räägitakse, millega töötukassa saab töötavaid inimesi õppimisel ja enesetäiendamisel toetada. Töötukassa abi on suunatud inimestele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või nende aegumise tõttu.

Lääne-Viru arenduskeskuse eestvedamisel on infopäevale kaasatud õpilasfirmad, populariseerimaks ettevõtlikkust noorte seas.

Tagasi üles