Kadrina valla firmad põrusid riigikontrolli auditis

Kadrina vallamaja.

FOTO: Internet

Riigikontroll leiab, et kohalikel omavalitsustel oleks vaja senisest olulisemalt rohkem pöörata tähelepanu korruptsiooniohtudele.

Korruptsiooni kui nähtust riigikontrolli hinnangul küll mõistetakse, kuid oma asutusele või ettevõttele mõeldes ei osata või ei taheta riske näha, rääkimata nende süsteemsest maandamisest.

Riigikontrolli tehtud audit näitas, et enamasti on asutuse juhtide või juhtkonna tegevus kontrollimeetmetega hõlmamata. Kuid just sellel tasandil on riskid suuremad, sest juhtide seas on inimesed sageli seotud eraettevõtetega, veelgi suurem on risk omavalitsuse ühingutes.

Lääne-Virumaalt auditeeriti aktsiaseltsi Rakvere Soojus ning osaühinguid Pandivere Vesi, Kadrina Hooldekodu ja Kadrina Kommunaal.

Mõlemas Kadrina osaühingus oli olnud toimingupiirangu rikkumisi ostutehingutes peamiselt remondi- ja heakorratöödel – Kadrina hooldekodus 15 ja Kadrina kommunaalis koguni 35 tehingu puhul. Summad ei olnud küll suured ning jäid Kadrina hooldekodul alla 6000 ning Kadrina kommunaali puhul alla 9000 euro.

Riigikontrolli teatel on aga eriti kurb, et enamiku nende tehingute puhul ei olnud üldse võetud konkureerivat hinnapakkumist ning tehingud olid sõlmitud osaühingu juhatuse liikme ettevõttega.

Taoline tehing on küll lubatud, kuid selleks peab olema ettevõtte nõukogu või selle puudumisel vallavalitsuse luba. Kadrinas aga taolist luba keegi ei taotlenud.

Samuti tuvastati, et mõlemas Kadrina ettevõttes oli juht ühel korral endale töö- või lisatasu määranud, mis on samuti seadusega vastuolus.

Kõik korruptsioonivastase seaduse rikkumisele viitavad asjaolud saadeti edasiseks uurimiseks politseile, et tehtaks kindlaks, kas nendel juhtudel on toime pandud süütegu.

AS Rakvere Soojus oli ainuke auditeeritud ettevõte, kelle suhtes riigikontrollil pretensioone ei olnud. Ka Pandivere Veel läks teistega võrreldes suhteliselt hästi, nende puhul oli ainukeseks probleemiks see, et konkreetsed tegevused, kuidas suurendada ametiisikute teadlikkust korruptsiooni ennetamisest, ei olnud hästi korraldatud.

Tagasi üles