Maavalitsus toetas omaalgatuslikke projekte enam kui 50 000 euroga

Lembit Kopso vahetamas Kotli maja veranda aknaid.

FOTO: Kadri Kopso

Maavanem Marko Torm kinnitas kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru toetuse jaotuse ning jagas 35 projekti toetuseks 50 903,4 eurot.

Programmi kogukonna arengu meetmest, mille eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu, toetati 17 projekti 25 527,68 euro ulatuses. Teiste hulgas saavad toetust MTÜ Arkna Terviseküla Arkna küla fotonäituse "Enne ja nüüd" korraldamiseks, MTÜ Tarvanpää Selts Virumaa pärimuslike rahvarõivaste valmistamise õpitubade läbiviimiseks koolinoortele ja täiskasvanutele, MTÜ Jäneda Muuseum Jäneda Põllutöökooli sajanda juubeliürituse korraldamisel, Viru-Nigula Hariduse Selts kolhoosiaja mälestusteraamatu koostamiseks.

Programmi elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest, mille eesmärk on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine, rahastati 18 taotlust 25 375,72 euro ulatuses. MTÜ Kotli Maja sai toetust Kotli maja küttekollete uuendamiseks, täismõõtmetes jalgpalliväravate soetamiseks kunstmurule sai toetust MTÜ Rakvere JK Tarvas, MTÜ Salla Seltsimaja saab programmi toel rajada Salla seltsimajja veeühenduse jne.

Marko Tormi sõnul on tal suur heameel rahastuse saanud algatuste toimumise üle. „On väga head ideed ja usun, et ligemale 51 000 eurone rahasüst annab Lääne-Virumaa aktiivsetele kogukondadele hoogu juurde. Nad on selle panuse kuhjaga ära teeninud ja tunneme, et tugi läheb õigesse kohta," sõnas maavanem.

Kevadvoorus laekus Lääne-Viru maavalitsusele sada taotlust. Kokku taotleti toetust 90 340 euro ulatuses.

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoobril. Seal läheb jagamisele 33 359,52 eurot.

Tagasi üles