Tapa vene kooli juht võttis avalduse tagasi

Pika koolijuhi staažiga Henry Kallaste võtab juba järgmisel kuul üle Kunda ühisgümnaasiumi direktori kohustused.

FOTO: Tairo Lutter

Eelmisel reedel Tapa vene gümnaasiumis toimunud koosolekul jõuti kompromissile, mille tulemusena direktor Henry Kallaste oma lahkumisavalduse tagasi võttis.

Tapa vallavolikogu esimehe Urmas Roosimäe ja vallavanem Alari Kirdi kokku kutsutud koosolekul osales ligi 40 inimest, sealhulgas õpetajaid ja õpilasesinduse liikmeid.

Kuigi nii Alari Kirt kui ka Urmas Roosimägi olid esialgu kindlal seisukohal, et Henry Kallastega ei ole võimalik koostööd jätkata ja tema aeg Tapa vene gümnaasiumis on ümber saanud, pakkus vallavanem koosoleku lõpuks välja kompromissettepaneku - vallavalitsus peatab koolijuhiga seotud küsimuse lahendamise seniks, kuni järelevalve on oma töö teinud. Järelevalvekomisjon Tapa vene gümnaasiumis töötab kuni 28. aprillini. Henry Kallaste, tuginedes kollektiivi toetusele, võttis oma lahkumisavalduse tagasi.

“Selle otsuse langetasin tänu sellele, et nägin kollektiivi sajaprotsendilist toetust,” selgitas direktor ning lisas, et võtab täie vastutusega konflikti lahendamise enda peale. “Miks ma peaksin selle teistele päranduseks jätma.” Direktori kindel soov on vähemalt praegu oma tööd jätkata.

Koolitöötajad edastasid oma nördimuse, et infot on vähe, kurtsid nende arvamusega mittearvestamise üle koolielu ja juhtimise küsimustes ning väljendasid oma toetust Henry Kallastele, kes koolijuhina neile meeldib, mistõttu ei näe nad tema väljavahetamiseks mingit põhjust.

Alari Kirt ütles, et järelevalvekomisjon moodustati eesmärgiga jõuda selgusele, mis Tapa vene gümnaasiumis ikkagi toimub, kuidas on juhtimisotsused tehtud, uurida koostööd hoolekoguga jne. Vallavanem lubas, et pärast komisjoni aruande valmimist tehakse kindlasti kokkuvõtteid, ilmselt kutsutakse kokku üldkoosolek, kus fakte tutvustatakse.

Et küsimusi on tekitanud ka kooli hoolekogusse volikogu esindaja määramise protseduur, selgitas Urmas Roosimägi selle tagamaid.

Nii Alari Kirt kui Urmas Roosimägi kinnitasid koosolekul, et jäävad Eesti vabariigi valitsuse hariduspoliitika seisukohtade juurde – Tapa vene gümnaasiumis jääb kehtima reegel, et 60 protsenti õppeainetest õpetatakse eesti keeles ja 40 protsenti  vene keeles.

Tagasi üles