Valitsuse sundliitmise määruseid ei saa halduskohtus vaidlustada

Koeru vald.

FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Riigikohus ei võtnud menetlusse määruskaebusi Rakke ja Koeru vallalt, kes taotlesid halduskohtult valdade sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist ja esialgse õiguskaitse kohaldamist.

Tallinna ringkonnakohus asus selles asjas seisukohale, et vaidlustatud valitsuse määrused on õigustloovad aktid ja nende peale esitatud kaebuste lahendamine ei kuulu halduskohtu pädevusse.

Ringkonnakohus selgitas 12. juuli otsuses, et ehkki vaidlustatud määrused puudutavad vahetult konkreetseid omavalitsusüksusi ning on antud n-ö üks kord tehtava haldusreformi raames, muudetakse nendega sisuliselt Eesti haldusterritoriaalset korraldust tervikuna. Vaidlusi õigustloovate aktide põhiseaduspärasuse üle lahendab riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses.

Kuna kõnealuste vaidluste lahendamine ei kuulu halduskohtu pädevusse, ei saa kohus kohaldada ka esialgse õiguskaitse abinõusid. (BNS)

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles