Lääne-Virumaal mürgitati mesilased keelatud taimekaitsevahendiga

Mürgitamise hävitusöö mesilas.

FOTO: Marianne Loorents

Põllumajandusamet kinnitab, et Lääne-Virumaa mõlemast mesilast hukkunud mesilastelt võetud proovist, samuti lähiümbruses kasvavatelt rapsipõldudelt võetud proovidest on tuvastatud rapsi kasvatamiseks lubamatu taimekaitsevahendi toimeaine (dimetoaat) jääke.

Järvamaal ja Tartumaal hukkunud mesilastelt taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud.

Veterinaar- ja toiduameti  kinnitusel  ei põhjustanud Tartumaal mesilaste hukkumist viirused.

Põllumajandusamet jätkab menetlust asjasse puutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatakse tuvastatud rikkumistest ka Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit, kes rikkumisi toetuste määramisel arvesse võtab.

Põllumajandusametile on alates 2. juulist laekunud viis mesilaste hukkumisega seotud kaebust.

Tagasi üles