Ränk: juulis oli kõige rohkem koduvägivallaga seotud väljakutseid

Peole saabunud tülinorijad peksid läbi kolm alaealist.

FOTO: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

Selle aasta seitsme kuuga on enim teateid lähisuhtevägivallast (LSV) tulnud Rakvere linnast – 108 – ja Tapalt – 62. Selle aasta jooksul on politsei kriminaalmenetlust alustanud LSV juhtumite kohta enim Rakveres: kokku 19 korral.

Politseist öeldi, et nagu eelmiselgi aastal, nii tuli tänavugi kõige rohkem teateid koduvägivallast just juulikuus. Võrreldes eelmise aastaga oli sellel aastal LSV väljakutseid kümne võrra vähem.

Lisaks juulile kutsuti politseid LSV pärast tavapärasest rohkem appi ka jaanuaris ja maikuus. Lähisuhtevägivallast teatatakse häirekeskusesse enim laupäeviti ja pühapäeviti - ligi 45% kogu nädala teadetest saabub just neil kahel päeval.

Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo rääkis, et viimastel aastatel on sagenenud teated lähisuhtevägivallast, kuid see ei tähenda sugugi seda, et pered on muutunud vägivaldsemaks. "Pigem viitab kasvav väljakutsete arv sellele, et on tõusnud kannatanute julgus abi paluda ja naabrite või tuttavate julgus sekkuda. Koostöös ohvriabi ja kohalike omavalitsustega oleme teinud palju tööd, et tõsta inimeste teadlikkust ja nende jaoks olemas olla. Ükski inimene ei tohi vaikides vägivalla all kannatada," kõneles Nõmmeloo.

Tagasi üles