Rakveres tutvustatakse õpetajatele digipööret kutseõppes

Tahvelarvuti. Foto on illustreeriv.

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Rakvere ametikoolis toimub täna digitehnoloogia-teemaline kutsehariduse seminar „Digimeister 2017: kätelkõnd“, mille fookuses on muutunud õpikäsituse ning digipöörde toetamine kutseõppes.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) juhatuse esimehe Heli Aru-Chabilani sõnul eeldavad nii digipööre kui ka muutunud õpikäsitus õpetajatelt lisaks uutele teadmistele ka valmisolekut kasutada uusi õppemeetodeid. "Õpetaja ei saa enam kõndida sissetallatud rada, vaid peab kujundama õppeprotsessi loominguliselt, muutes jooksvalt õpitegevuste sisu, esitust ja järjekorda. Kuidas õpetajat sellel teel toetada, sellele tänavusel seminaril tähelepanu pööramegi,“ lisas Aru-Chabilan.

Teist aastat toimuva kutsehariduse seminari praktilistes töötubades tuleb juttu nii õppijate ja õpetajate digipädevuse arendamisest, muutustest eri põlvkondade õpetamises kui ka tuleviku tööturust ja tööandjate ootustest. Osalejatele tutvustatakse veebivahendeid ja rakendusi, mis aitavad rikastada õppetööd, näiteks tuleb juttu Chromebook’idest ning erinevatest testimise keskkondadest.

Olulise teemana on sel aastal lisandunud autoriõigused, mida õpetajad peavad jälgima õppematerjalide kasutamisel ja jagamisel.

Seminaril kuuleb ka kutseharidusasutuste kogemustest digipöörde elluviimisel. Airi Aavik Haapsalu kutsehariduskeskusest, Kuno Rooba Rakvere ametikoolist ning Kadi Kreis Tartu kunstikoolist tutvustavad oma kooli strateegilist IT- juhtimist ning selgitavad, kuidas nad oma koolis muutunud õpikäsitust juurutavad ja digipöördega tegelevad.

"Hiljuti avaldatud OSKA raport toob välja selle, et üha enam vajatakse tööturul spetsialiste, kel lisaks erialastele teadmistele ka valdkondlikud digioskused. Selliste spetsialistide ettevalmistamiseks vajame aga digipädevaid õpetajaid," ütles Aru-Chabilan.

Seminaril saabki suurema tähelepanu erialane digitehnoloogia, mille raames tutvustatakse põhjalikumalt viie valdkonna võimalusi ja arenguid – tervishoid ja sotsiaalteenused, disain ja käsitöö, energeetika ja automaatika, turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus ning ehitus. Seminari korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, see toob kokku ligi 250 õpetajat üle Eesti. (BNS)

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles