R, 24.03.2023
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Sadamahoone ehitus Võsul sattus uurimise alla

Kristi Ehrlich
Sadamahoone ehitus Võsul sattus uurimise alla
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2
Võsu sadamahoone kerkimisega käib kaasas palju vastamata küsimusi ja segaseid asjaolusid.
Võsu sadamahoone kerkimisega käib kaasas palju vastamata küsimusi ja segaseid asjaolusid. Foto: Meelis Meilbaum

Kas Vihula vald on teinud põhjendamatuid kingitusi ühele MTÜ-le? Millistel tingimustel MTÜ restoraniruume edasi rendib? Kuidas on toimunud hanked?

Keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Olja Kivistiku sõnul alustas keskkriminaalpolitsei korruptsioonibüroo juba tänavu juunis menetlust MTÜ Võsu Sadam kahe juhatuse liikme suhtes, kes võisid rikkuda toimingupiirangut. “Praegu on käimas aktiivne menetlus ja täiendavalt pole võimalik detaile avada,” märkis Kivistik.

Vihula valla majandus- ja haldustalituse juhataja Urmas Osila ütles, et politsei infopäring jõudis vallavalitsusse 15. septembril. Peamiselt soovis politsei viimase aasta volikogu tehtud otsuseid ja istungite protokolle.

“Esitatud küsimuste järgi võib oletada, et uurimine on seotud Võsu sadamaga,” lausus Osila, lisades, et ka neile pole avaldatud, kelle suhtes täpselt kriminaaluurimine on alustatud.

Esitatud küsimuste järgi võib oletada, et uurimine on seotud Võsu sadamaga.

Kui Võsu paadisadama ehitus 2014. aastal valmis saama hakkas, esitas vallavalitsus volikogule eelnõu sadama operaatoriga lepingu sõlmimiseks. Operaatoriks oli vallavalitsus välja valinud juba 2011. aastal moodustatud MTÜ Võsu Sadam, mille juhatusse kuuluvad ühtlasi ka Vihula vallavolikogu liikmed Andrus Aasmäe ja Hanno Nõmme. Mõni aeg hiljem sai juhatuse liikmeks Urmas Osila.

Vihula vallavolikogu 11. detsembri 2014. aasta istungil jõudis volinike ette eelnõu, millega soovitakse vallavanem Annes Naanile anda volitused operaatoriga lepingu sõlmimiseks. Seda ilma konkursita.

“Arvan, et siin ei ole mõistlik hakata konkurssi korraldama,” selgitas vallavanem istungil, ja sai volikogult nõusoleku. Hanno Nõmme eelnõu hääletusel ei osalenud ja Andrus Aasmäe istungil ei viibinud.

2016. aasta 13. oktoobri volikogu istungil pikendati MTÜ-ga operaatori kümneaastast lepingut aastani 2031. “Kala-Leaderist investeeringutaotluse taotlemisel on üheks tingimuseks lepingu kehtivus 15 aastat,” selgitas vallavanem.

Samal istungil seati MTÜ Võsu Sadam kasuks hoonestusõigus sadamahoone ehitamiseks – seegi otsustati teha otsustuskorras ehk ilma igasuguse konkursita – tähtajaga 20 aastat ehk aastani 2036. MTÜ juhatuse liikmed Hanno Nõmme ja Andrus Aasmäe taandasid end mõlema eelnõu hääletamisest. Hoonestusõiguse seadmise lepingust ilmneb, et hoonestusõigus seati tasuta, kuid volikogu istungil seda ei otsustatud. Võimalik, et otsus sündis vallavanema kabinetis, mida vallajuht koos Urmas Osilaga jagab. Ühtlasi sätestab leping, et MTÜ teeb kõik investeeringud oma kulul, kuigi selleks ajaks oli vald juba kulutusi teinud, näiteks tasunud sadamahoone projekteerimise ja kommunikatsioonide rajamise eest.

Volikogu 9. veebruari 2017. aasta istungil kinnitati valla 2017. aasta eelarve. Kuigi alles neli kuud tagasi oli seatud MTÜ kasuks hoonestusõigus ja vallal ei peaks olema sadamahoone ehituse finantseerimisega mingit tegemist, käsitleti eelarves taas Võsu sadamahoone ehituse finantseerimist, mille tarvis oli eelarveprojekti jõudnud 40 000 eurot. Istungil toimunud arutelu tulemusel, mis on tegelikult vastuolus eelarve menetlemise korraga, suurendati esialgset summat poole võrra ehk otsustati eraldada sadamahoone ehituseks 80 000 eurot.

Volikogu ees eelarvet tutvustades kõneles Annes Naan investeeringutest järgmiselt: “Saamata jäi aga Võsu sadamahoone ehituseks 200 000.

40 000, mis oli mõeldud omafinantseeringu katteks, jätsime eelarvesse, et saaks hoone ehitusega alustada. Majanduskomisjonis tegin ettepaneku, et kuna meil jääb vaba laenukoormust alles veidi üle 200 000, ei peaks me seda enne ühinemist alles jätma, vaid volikogu võiks otsustada selle realiseerida. Ettepanekud on järgmised: sadamahoonele veel 40 000 juurde, munitsipaalmaja projekti omaosaluse jaoks 40 000.

50 000 arstipunkti-apteegi ja teine 50 000 raamatukogu väljaehitamiseks endise mängudemaja asemele.”

Vallavalitsuse 21. märtsi 2017. aasta istungi protokollist on aga näha, et see 80 000 eurot ei seisnud niisama valla arvel, vaid selles summas võeti laenu, et see edasi kanda MTÜ-le Võsu Sadam. Istungi protokolli on kantud otsus: “Eraldada MTÜ-le Võsu Sadam valla 2017. aasta eelarves ette nähtud 33 000 eurot, millest 11 000 on tegevustoetuseks ja 22 000 põhivara soetamiseks ning võtta investeerimislaenu 80 000 eurot sadamahoone ehitamiseks.”

Et MTÜ iseseisvalt kuskilt raha ei saanud, pöörduti uuesti volikogu poole. 4. mai 2017. aasta volikogu istungi protokollist on näha, et MTÜ soovis võtta laenu, kuid ei saanud seda ilma tagatiseta, ja pöörduti valla poole, et saada omavalitsuse garantii. Vallasekretär Enna Tiidemann selgitas istungil, et kuna Hanno Nõmme ja Andrus Aasmäe MTÜ juhatuse liikmetena otsusest isiklikku ega majanduslikku kasu ei saa, siis nende taandamiseks otsest alust ei ole.

Revisjonikomisjoni esimees Kristel Tõnisson soovis teada, mis summas laenu võetakse ja mida selle eest teha kavatsetakse.

Annes Naan: “Summa on

60 000 ja mõeldud hoone lõpuni ehitamiseks võetud hinnapakkumise põhjal. Selle aasta eelarvest oleme ise eraldanud sadamale 113 000 eurot. Pluss kaasrahastaja.”

Kristel Tõnisson: “Kes on kaasrahastaja ja palju tema sinna paneb?”

Urmas Osila: “60 000 on mõeldud sadama teenindamiseks vajaliku kapteniruumi, koridoride ja osaliselt olmeruumide väljaehitamiseks. Oleme leidnud endale restorani operaatori ja oleme sõlminud lepingu, millega ta investeerib suurusjärgus 140 000 sellesse majja: köögi, restorani, restorani teenindavate WC-de, ka inva-WC ehitamine ja osaliselt koridori tegemine. Meie poolt on vaja teha ka tuletõrje- ja valvesignalisatsioon ja restorani teenindamiseks vajalik 190-ruutmeetrine väliterrass.”

Seepeale soovis volikogu liige Aarne Vaik teada, kes on restorani operaator, ja sai vastuseks, et OÜ Lahemaa Restoran.

Kristel Tõnisson: “Miks peaks vald ehitama restorani kaks nädalat tagasi asutatud firmale?”

Urmas Osila: “Meil on MTÜ Võsu Sadam ja OÜ Lahemaa Restoran vahel sõlmitud leping.”

Kristel Tõnisson: “MTÜ ei ole vallaga seotud. MTÜ on kalurite oma ja on tehtud selleks, et jagada haridust, et toetada kalandustegevust, mitte ei ole tehtud majandustegevuseks ega restoraniäriks.”

Urmas Osila: “Me ei pea restorani, vaid anname ruumid restorani jaoks.”

Otsus garanteerida MTÜ-le lühiajalise investeerimislaenu võtmine võeti vastu. Teiste seas hääletasid eelnõu poolt ka Nõmme ja Aasmäe. Et omavalitsus ei tohi anda laene ega garantiisid niinimetatud kolmandatele isikutele, tekitas see otsus ka volikogus palju vaidlusi, sealhulgas seaduserikkumise üle, sest MTÜ-ga seotud volikogu liikmed hääletasid otsuse poolt.

15. juuni 2017. aasta istungil oli volikogu sunnitud maavanema sekkumise tõttu oma

4. mai otsuse laenu garanteerimise kohta tühistama. MTÜ rahavajadus kaeti sellega, et samal istungil kinnitatud 2017. aasta esimeses lisaeelarves nähti ette täiendava 40 000 euro eraldamine MTÜ-le (varem otsustatud 80 000 eurot asendatakse 120 000 euroga, kuid nüüd juba toetuse nime all).

Lisaeelarvet arutades küsis volikogu liige Gerly Herm: “Kes ehitab Võsu sadamahoonet? Kust tuleb raha?”

Naan: “Ehitab MTÜ Võsu Sadam. 120 000 eurot on valla eelarvest antud nende toetuseks. [---] Hoonestusõigus on antud MTÜ-le. Hoonestusõiguse leping on sõlmitud kahekümneks aastaks.”

Herm: “Mis eesmärki kannab hoonestusõiguse seadmine MTÜ-le, kui sisuliselt annab poole rahast vald ja teise poole restoranipidaja? MTÜ-l ei ole mingit omaosalust.”

Naan: “Vallal ei ole mõttekas endal sellega tegeleda.”

Herm: “Opereerimiseks oleks võinud üle anda ka lihtsalt sadama, mitte 20 aastaks hoonestusõigust. Mis selle hoonestusõiguse eesmärk on?”

Naan: “Vald annab raha, ehitab MTÜ. Ja kui räägime hoonestusõigusest, siis ehitusloa saamiseks peab olema hoonestusõigus.” (Hoonestusõigus seati 9. novembril 2016, sadamahoone ehitusluba aga väljastati juba 31. mail 2016 – toim.)

Lisaeelarve pandi hääletusele. Viie poolt-, kolme vastu- ja ühe erapooletu häälega kinnitati 2017. aasta esimene lisaeelarve. See otsus sündis, kuna MTÜ-ga seotud Aasmäe ja Nõmme hääletasid poolt – hääletustulemuseks kujunes viis poolt-, kolm vastu- ja üks erapooletu hääl. Kuna tegemist oli niinimetatud üldaktiga, ei ole tegu otsese seaduserikkumisega, küll aga kahe volikogu liikme puhul oma positsiooni ärakasutamisega. Samal ajal kui saadi raha vallaeelarvest, esitas vald 28. aprillil 2017 taotluse ka PRIA-le summas 86 650 eurot. Aluseks on vormistatud “üürileping”, mille järgi vald justkui üürib sadamahoone omanikult ruume, mida vajavad rannakalurid ja sadamakapten.

10. augusti 2017 volikogu istungi protokollist saab taas lugeda, et MTÜ pöördus volikogu poole sooviga saada nõusolek hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks. Vallavanem selgitas, et MTÜ soovis võtta laenu eelkõige restorani toimimiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Kuna otsus vormistati ebakorrektselt, tuldi sama taotlusega uuesti volikokku 14. septembril, kuid volikogu otsust vastu ei võtnud. Siiski kinnitati samal istungil valla 2017. aasta teine lisaeelarve, kus sees eraldis MTÜ-le. Seekord oli tegemist valla poolt PRIA-st taotletud summa kandmisega läbi vallaeelarve.

Ainult Vihula valla vahenditest on 2017. aastal toetatud MTÜ-d Võsu Sadam 153 000 euroga. Lisaks on vald taotlenud PRIA-st ja MTÜ-le eraldanud valla eelarve kaudu veel 86 650 eurot. Vallaametnike ja volikogu liikmetega seotud MTÜ on saanud valla kulul omale hoone, mille põhiline funktsioon on äriline – restorani pidamine.

Märksõnad
Tagasi üles