Kohus saatis hulga Ida-Virumaa allilmategelasi vangi

Viru vangla.

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Ida-Virumaal aastaid jultunult tegutsenud maffia purustamiseks 2014. aasta suvel käivitatud politseioperatsioon maitses reedel oma vilju, kui Viru maakohus hulga allilmategelasi vangi saatis, teiste hulgas grupeeringu liidri Roman Smirnovi hüüdnimega Sutekas.

Kohus mõistis alatest 2005. aastast tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdi Roman Smirnovi (41) ja Eduard Levitski (34) ning kuritegelikku ühendusse kuulumises Dmitri Belovi (44), Devid Davidsoni (41), Oleg Demaškevitši (42), Andrei Kisseljovi (31), Oleg Kukharchiku (49), Silver Semiskari (44) ja Sergei Titovi (42). Jevgeni Šmidt (34) ja Pavel Hissamutdinov (36) mõisteti süüdi väljapressimises.

Lisaks mõisteti kuritegeliku ühenduse juhid Levitski ja Smirnov süüdi narkootiliste ainete käitlemises suure varalise kasu eesmärgil, aga ka väljapressimistes ja võõra asja rikkumises. Mitmed teisedki eelnimetatutest tunnistati lisaks süüdi väljapressimises, narko- või vägivallakuriteos.

Roman Smirnovile mõistis kohus liitkaristuseks kuus aastat ja 10 kuud vangistust. Lisaks mõisteti temalt välja kaks tsiviilhagi kogusummas üle 33 000 euro, menetluskulud ligi 5400 euro ulatuses ning konfiskeeriti üle 100 000 euro ja kinnistu Kohtla-Järvel.

Eduard Levitskit karistas kohus kuue aasta ja kolme kuu pikkuse vangistusega, lisaks konfiskeeriti temaga seotud kolmandalt isikult kinnistu Alajõel.

Dmitri Belov mõisteti vangi neljaks aastaks ja kolmeks kuuks, lisaks konfiskeeriti temaltki kinnistu Alajõel ja ligi 20 000 eurot.

Oleg Demaškevitšile mõisteti karistuseks neli aastat ja 10 kuud vangistust ning temalt konfiskeeriti 10 000 eurot.

Oleg Kukharchiku karistuseks kujunes neli aastat ja kuus kuud vangistust, Pavel Hissamutdinovile mõisteti neli aastat, üks kuu ja kuus päeva, varem korduvalt karistatud Silver Semiskarile kuus aastat, üks kuu ja üks päev ning ülejäänutele mõistis kohus tingimisi karistuse.

Üheskoos kohtu alla antud 18-liikmelisest grupist nelja mehe osas jätkub kriminaalasja arutamine üldmenetluses. Kolm – Vladimir Beljakov, Aleksandr Rak ja Andrei Andrejev - mõisteti süüdi juba varem.

Kriminaalasi lahendati kokkuleppemenetluses. Kohtuotsus jõustub, kui seda ei kaevata edasi 15 päeva jooksul.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Antti Aitseni sõnul on kuritegelike ühenduste toime pandud kuritegude ja narkokuritegude puhul väga tähtis ka kriminaaltulu tuvastamine ja selle konfiskeerimine, sest nii ei saa seda uuesti kuritegevuseks kasutada ja see on sageli ka mõjusam kui vangistus.

„Tänase kohtuotsusega konfiskeeritakse süüdistatavatelt üle 300 000 euro väärtuses vara, sealhulgas nii sularaha kui ka kinnistuid. Kuritegevus ei tohi ära tasuda,“ lisas eriasjade prokurör Aitsen.

Süüdistuse kohaselt lõi Roman Smirnov hiljemalt aastal 2005, kasutades oma aja jooksul välja kujunenud kuritegelikku autoriteeti ja kriminaalses maailmas välja kujunenud sidemeid vähemalt kolmest isikust koosneva püsiva isikuvaheliste ülesannete jaotusega Ida-Virumaal, põhiliselt Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe, Kiviõli linna piirkonnas tegutseva kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud amfetamiini, fentanüüli, metamfetamiini, marihuaana ja kanepi suures koguses ebaseaduslikule käitlemisele suure varalise kasu saamise eesmärgil, samuti varavastaste süütegude toimepanemisele.

Kuritegelik ühendus oli seejuures struktureeritud ja organiseeritud nii, et teenida kuritegude toimepanemise kaudu võimalikult suurt rahalist või muud materiaalset kasu ja vähendada õiguskaitseorganite jõudmist jälle ühenduse tegevusele ning selle liikmete kinnipidamist ja vastutusele võtmist ebaseadusliku tegevuse eest.

Kuritegeliku ühenduse tegevus seisnes ka narkootiliste ainete käitlemisega, salasigarettide äriga, salakütuse käitlemisega ja paljude muude illegaalsete asjadega tegelevatele isikutele „kaitse“ pakkumises, vastutasuks võeti neilt sellise tegevusega tegelemise eest tasu, mis pandi ühiskassasse. Samuti oli ühenduse tegevuse eesmärgiks hoida võimalikult suures ulatuses enda kontrolli all narkokaubandust Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Kiviõli linna territooriumil ning saada sellest maksimaalset varalist kasu. Samuti maksimaalses ulatuses tagada olukord, et nimetatud piirkondades müüakse vaid kas ühenduse toodetud või sisse toodud narkootilisi aineid või siis vastava fikseeritud tasu eest lubada antud piirkondades tegutsevatel narkomüüjatel müüa nende endi poolt mujalt, väljaspool ühendust, hangitud narkootilisi aineid.

Eespool toodud eesmärkide täitmiseks hangiti jooksvalt informatsiooni isikute kohta, kes tegelevad illegaalse äriga Smirnovi loodud ja juhitava kuritegeliku ühenduse loata või kes ei maksnud sellise tegevuse eest nii-öelda katuseraha. Selliseid isikuid karistati ka kauba äravõtmisega ning kasutati nende suhtes ka füüsilist vägivalda.

Lisaks tegelesid kuritegeliku ühenduse liikmed nii Ida-Virumaal kui ka väljaspool elavate isikute erimeelsuste ja probleemide lahendamisega, kasutades ära selleks oma aja jooksul nii Ida-Virumaal kui ka Tallinnas välja kujunenud kuritegelikku autoriteeti. Vastutasuks probleemi lahendamise eest võeti isikutelt, kes pöördusid ühenduse poole abi saamiseks, ning isikutelt, keda karistati probleemide lahendamisel, tasu, mis pandi ühiskassasse.

Roman Smirnov kuritegeliku ühenduse juhina finantseeris ebaseaduslikust tegevusest varalise kasu saamise eesmärgil ühenduse ühiskassast eeluurimisel tuvastamata ajast, kuid vähemalt aastast 2005 pidevalt kuni vähemalt 2015. aasta suveni tema ja Levitski ja veel ühe isiku juhitud kuritegeliku ühenduse tegevust.

Tagasi üles