Kairit Pihlak.

FOTO: Erakogu

Koalitsiooniläbirääkimiste käigus on sotsid kohtunud reformierakonnaga ühel korral. Kuna kokkulepet ei saavutatud ei sotside ega teistega,  oli reformierakond sunnitud taganema oma lubadusest ehitada kultuurikeskus Keskväljakule.  Mingeid hilisemaid kohtumisi ega arutelusid sotsidel reformierakonnaga pole toimunud.  Sotside sõnul oli, on ja jääb nende prioriteediks Pärdi maja valmisehitamine.