Talleggi tibusaaga oli aasta loomavaenulikem tegu

Riigikogu istung.

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Eesti Loomakaitse Selts korraldas tänavu internetihääletuse, kus valiti käesoleva aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum tegu. Sõbralikuma teoga sai hakkama riigikogu ja vaenulikumaga Tallegg.

Riigikogu pälvis kõige loomasõbralikuma teo tiitli metsloomade kasutamise keelustamise eest tsirkuses. Aasta kõige loomavaenulikumaks teoks valisid inimesed Talleggi tegevuse tibude hukkamisel.

Septembri lõpus läbis riigikogus kolmanda lugemise eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise tsirkuses. Eelnõu poolt hääletas 83 liiget. Eelnõuga täpsustatakse loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või muul loomade kokkutoomisega seotud avalikul üritusel loomade kasutamisega seotud sätteid.

Sellistel üritustel lubatakse kasutada üksnes sellisesse liiki või alamliiki kuuluvat tehistingimustes sündinud looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda võimaldavad ilma looma tervist kahjustamata. Loomakaitseorganisatsioonid on tegutsenud selle nimel üle kümne aasta. Läbirääkimised sel teemal algasid peale seda, kui 2013. aastal hukkus Eestis tsirkuses elevant Medi.

Kõige loomavaenulikumaks teoks sel aastal hindas rahvas Talleggi tegevuse tibude hukkamisel. Harjumaal Loo alevikus asuva Talleggi haudejaama kõrval seisvates prügikastides säutsusid augustis munakoorte ja surnud lindude vahel ka elusad tibud.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) alustas väärteomenetlust ning tegi haudejaamas kontrolli, mille käigus tuvastas, et 20. augustil oli rikkis seade, millega koorunud elujõuetuid tibusid võimalikult humaansel viisil tavapäraselt hukatakse. Politsei alustas kriminaalmenetlust.

Loomakaitseseaduse kohaselt on kuni ühepäevaste tibude hukkamine lubatud ning selleks võib kasutada ainult spetsiaalset töökorras seadet. Elusloomade prügina käitlemine näitab üles erilist hoolimatust ja põlgust elusolendite suhtes.

Kokku said loomasõbraliku ja loomavaenuliku teo kandidaadid 4192 häält. Sel aastal oli kõige loomavaenulikuma teo tiitli saajate vahel tihe rebimine. Riigikogu, kes lükkas tagasi karusloomafarmide sulgemise ettepaneku, kogus vaid kaheksa häält vähem kui Tallegg ja jäi napilt teisele kohale.

Eelmisel aastal valiti kõige loomavaenulikumaks teoks samal teemal ettepanek – maaelu- ja keskkonnaministeeriumi otsus karusloomafarmide tegevust Eestis mitte keelustada. Kõige loomasõbralikumaks teoks aastal 2016 valiti aga Marko Männiste poolt abitu kassipoja päästmine Tallinnas Jõe tänaval paduvihma tõttu tekkinud veeuputusest.

Loomasõbraliku ja -vaenuliku teo hääletust korraldati tänavu juba 17. korda.

Tagasi üles