Tapal tähistati vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

Täna, 3. jaanuaril tähistatakse Eestis vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva. Tapa linnas tuldi kokku vanale kalmistule leitnant Hans Kõiva ja kolme tundmatu sõduri kalmule ning hiljem liiguti uuel kalmistul paiknevale Imastu sõjainvaliidide rahulale. Teenistust pidas 1. jalaväebrigaadi kaplan Peeter Paenurm.

Üritusest võtsid osa Tapa vallavalitsuse, Eesti kaitseväe 1. jalaväebrigaadi, Eesti Kaitseliidu Lääne-Viru maleva Tapa üksikjalaväe kompanii, Tapa muuseumi, ettevõtete Autobussipark ja Allodium esindajad, Tapa lasteaia Pisipõnn mudilased ning eraisikud. Osalejaid oli ligi 30.

Tagasi üles