Käsmu ja Võsu vahele plaanitakse kergliiklusteed

Rakvere-Vinni kergliiklustee on tervisesportlaste hulgas populaarne.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Maakonnaplaneeringuga “Lääne-Viru maakonna rannikuala” on kavandatud Käsmu ja Võsu vahele kergliiklustee, mille järele on suur vajadus.

Vihula vallavanema Rene Treiali sõnul on Käsmu viiv riigimaantee suhteliselt amortiseerunud ning jalakäijad ja jalgratturid seal liigeldes ohus. “Lisatee, kas või kergliiklustee näol, on väga vajalik.”

Et Käsmu laht on väga kaunis, võib vallavanema arvates sellele rohkearvulist kasutajaskonda ennustada.

Esialgu ehitatakse kergliiklustee nii pikalt, kuni raha järkub. “Võsu bussijaamast Käsmu bussijaama on 6,2 kilomeetrit. Praegu oleks jõukohane teha pool sellest ehk asulaväline tee, mis liiklusohutuse kohapealt on kõige olulisem,” selgitas Treial ning lisas, et tee kulgeks  maanteest mere pool vaatega lahele. Plaanid näevad ette ka kergliiklustee valgustamist – mitte küll väga tihedalt, aga siiski.

Maakonnaplaneeringu, millega kergliiklustee seotud on, üle tehakse praegu siseministeeriumis järelevalvet ning seda ei ole veel kehtestatud.

Tagasi üles