Eestis kasutuks osutunud seapõleti saadeti Moldova poole teele

Seapõleti saadeti raipetehasest Moldovasse.

FOTO: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Kuna Moldoval puudub praegu võimekus hävitada taudimaterjalid muul viisil kui mattes, on põleti moldovlastele üleandmine esimeseks sammuks, et seal saaks sellise materjali likvideerimisel võtta kasutusse keskkonnasõbralikumad meetmed.

“Põleti üleandmisel on väga oluline aspekt idapartnerluse arendamine ja põleti üleandmist toetas ka Euroopa Komisjon,” rääkis maaeluminister Tarmo Tamm. “Moldova on Eestile tähtis koostööpartner ning mõlemad riigid on huvitatud koostöö jätkamisest nii kõrvalsaaduste käitlemise projektis kui ka veterinaarvaldkonnas üldisemalt.“

Oluline on põletusahju jätkuv sihipärane kasutamine. AS Vireen on tööprotsesse oluliselt optimeerinud, samuti on kasutusel uus külmutusvõimsusega kõrvalsaaduste vaheladu, mis aitab kaasa põleti kasutusotstarbe vähenemisele.

“Eesti toetab Moldova loomsete kõrvalsaaduste ümbertöötlemise tehase arendamise ideed, ning kuna AS Vireen on võimekust taudikollete likvideerimisel märgatavalt tõstnud, korraldas maaeluministeerium põleti üleandmise Moldovale,” lisas maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.

Tagasi üles