Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää katuselt õigeaegselt eemaldada

Anu Viita-Neuhaus
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Ohtlikud katused, lumi katusel, jääpurikad.
Ohtlikud katused, lumi katusel, jääpurikad. Foto: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Tehnilise järelevalve amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada.

Katusele kogunenud lumi ja jää võivad kukkuda üle räästaserva ning olla ohuks inimestele ja varale, lisaks võib liigne lumekoormus katusel kahjustada hoone konstruktsioone. Kui on tekkinud olukord, kus jää ja lumi hakkavad katusel liikuma ning neid ei ole jõutud eemaldada, tuleb ala piirata ning takistada inimeste sattumine sinna kuni ohtu enam ei ole, märkis TJA.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osi, lameda katuse või väikese katusekaldega ehitisi, nagu bensiinijaamu, spordirajatisi, angaare ning estakaade, samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi. Lisaks tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sademeveesüsteeme ning takistada katuselt lumesulamisvee ärajuhtimist.

Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ning märgunud lume kaal on tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust. Arvestama peab ka hoonele projekteerimisel ette nähtud võimalikku lisakoormust.

Lume ja jää koristamisel tuleb eelnevalt hinnata, kas lume lükkamiseks on katusele minek möödapääsmatu või saab lume ära koristada näiteks redeli või tõstuki abil. Enne katusele minekut tuleb teha kindlaks, kas seal on ette nähtud kohad, kus liikuda, ning vajadusel peab fikseerima kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda, näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust. Katusel liikumisel tuleb kasutada turvavarustust ning end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada. Juhul kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, on soovitatav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt. Katusele minnes tuleb arvestada ilmaoludega, sest jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.

Lund ei tohi visata hoone kõrgemalt osalt madalamale osale, kuna nii võib tekkida liigne koormus hoone madalamale osale ning põhjustada selle varingut. Võimaluse korral tuleb paigaldada katuse servadesse ajutised, piisava tugevusega piirded. Kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega ning pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada. Tööde tegemisel ei tohi visata töövahendeid katuselt alla. Ohutuks liikumiseks on soovitatav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid. Lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke. Lume ja jää sulatamisel ei tohi kasutada keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sademeveesüsteeme, samuti pole mõistlik kasutada jää lõhkumisel teravaid esemeid, mis võivad katusekatet vigastada.

Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel tuleb kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik. Hoone puhul, kus on moodustatud korteriomandid, vastutavad korteriomanikud ühiselt. Ehitusseadustiku kohaselt peab ehitis olema ehitatud ja hooldatud selliselt, et see ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale, ning ehitis peab olema mehaaniliselt vastupidav ja stabiilne, sealhulgas pidama vastu ka lumekoormusele. Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse. Ehitise omaniku kohustuste eiramisel võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 32 000-eurose trahviga. Varalise kahju tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.

Ehitiste ohutuse tagamist kontrollivad kohalikud omavalitsused ja TJA. 

Tagasi üles