Veebruaris suurenes registreeritud töötute arv

Töötukassa. Foto on illustreeriv.

FOTO: Liis Treimann

Võrreldes jaanuariga suurenes registreeritud töötute arv ühe protsendi võrra.

Veebruari lõpus oli töötuna registreeritud 33 656 inimest, mis moodustab tööjõust (16-aastastest kuni pensioniealiste inimesteni) 5,2 protsenti. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 10 132 ehk 30 protsentiTöötukassa vahendas eelmisel aastal keskmiselt 44 protsenti Eesti vabadest töökohtadest.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on hea meel selle üle, et veebruaris esmakordselt tööandjatele makstud alaealise töötamise toetust taotleti kokku 1686 inimese eest. "Toetust saab taotleda aasta esimeses kvartalis ehk kuni märtsi lõpuni ning toetus on mõeldud tööandjatele, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele,” lisas ta.

Registreeritud töötuse määr oli veebruaris kõrgeim Ida-Virumaal (10,3%) ja madalaim Harjumaal (3,7%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid veebruari lõpus lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Veebruari keskpaigas avaldas Eesti statistikaamet (ESA) andmed ka tööjõuuuringu põhjal leitud tööturunäitajate kohta 2017. aastal. Tööjõuuuringu andmetel langes töötuse määr 2016. aastaga võrreldes ühe protsendipunkti võrra ja oli 2017. aastal 5,8 protsenti. Registreeritud töötuse määr suurenes aastaga 0,2 protsendipunkti, ulatudes 4,7 protsendini. Registreeritud töötus on suurenenud töövõime­reformi mõjul, võrreldes 2016. aastaga kasvas vähenenud töövõimega töötuna registreeritud klientide arv ligi 3500 võrra.

Veebruaris lisandus töötukassale vahendamiseks 3725 uut tööpakkumist (nendest 68% läbi e-töötukassa), mida oli 14 protsenti vähem kui jaanuaris ning 11 protsenti vähem võrreldes aastataguse ajaga. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7926. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügi­töötajatele (22%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (19%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja -koostajatele (18%) pakutavad töökohad.

Märtsi algul avaldas ESA andmed ka vabade töökohtade arvu kohta 2017. aasta neljandas kvartalis. Võrreldes 2016. aasta neljanda kvartaliga suurenes vabade töökohtade arv 17 protsenti, töötukassa vahendatavate töökohtade arv kasvas samal perioodil 12 protsenti. Sarnaselt kõigi vabade töökohtadega moodustasid ka töötukassa vahendatavatest töökohtadest 2017. aasta neljandas kvartalis suurima osakaalu töötleva tööstuse (23%) ning hulgi- ja jaekaubanduse tööpakkumised (19%). Töötukassa vahendatavad töökohad Eestis moodustasid vabadest ametikohtadest 2017. aastal keskmiselt 44 protsenti.

Töötukassa teenustest osaleti veebruaris enim tööturukoolitustel, karjäärinõustamisel ja tööalase rehabilitatsiooni teenusel. Esmakordselt maksti veebruaris tööandjatele alaealise töötamise toetust. Alaealise töötamise toetuse tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda töötukassa portaalist: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/alaealise-tootamise-toetus.

Veebruaris esitati töötukassale 4062 töövõime hindamise taotlust, mida oli neli protsenti vähem kui jaanuaris. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga esitati töövõime hindamise taotlusi veebruaris 18 protsenti vähem. Töövõime hindamisotsuseid tehti veebruaris 3987. Neist üle poole juhtudel (56%) määrati inimesele osaline töövõime, 32 protsendile määrati puuduv töövõime, töövõime vähenemist ei tuvastatud 10 protsendil juhtudest ning kahel protsendil juhtudest jäi taotlus menetlemata ja hindamata.

Tagasi üles