Kolme Lääne-Viru omavalitsuse teed saavad riigilt tuge

Tee-ehitus. Foto on illustratiivne.

FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kinnitas käskkirja, millega saavad kohalike omavalitsuste teed sel aastal toetust investeeringuteks kokku üheksa miljonit eurot. Lääne-Virumaal jõuab rahasüst Viru-Nigula ja Tapa valda ning Rakvere linna.

Minister ütles, et järjest enam tuleb tähelepanu pöörata ka kohalike teede hoiule, eriti neile, mida läbib raske transiitliiklus. "Kui riik kogub näiteks veoautodelt teekasutustasu ja need samad veokid sõidavad ka omavalitsustele kuuluvatel teedel, tuleb osa raha sinna suunata," lisas Simson.

Kohalike teedele annab riik projektipõhist investeeringutoetust kolmel eesmärgil: transiitteede toetus (maht seitse miljonit eurot), ettevõtlusega seotud tee toetus (1,25 miljonit) ning teeületuskohtade ohutumaks muutmise toetus (maht 0,75 miljonit).

Toetuse taotluste hindamine toimus tehniliste kriteeriumite koosmõjus. Arvesse võeti muu hulgas teel oleva liikluse tihedust, seotust teedevõrguga ja ümbersõidu kasutamise võimalusi. Ettevõtlusega seotud tee toetuse taotluste hindamisel arvestati lisaks  töötajate arvuga teega seotud ettevõtja juures.

Toetuse saamiseks oli vajalik ka omavalitsusepoolne panus. Omafinantseeringu määr projekti kohta sõltus omavalitsuse põhitegevuse tuludest elaniku kohta, jäädes vahemikku 10-30 protsenti. Seega peavad jõukamad omavalitsused tagama minimaalselt omafinantseeringu 30 protsenti projekti kogumaksumusest.

Lääne-Viru maakonnas eraldatakse transiitteede toetust Viru-Nigula vallale Jaama tänava rekonstrueerimiseks summas 512 000 eurot ning ettevõtlusega seotud tee toetust nii Rakvere linnale Kasarmu tänava rekonstrueerimiseks kui ka Tapa vallale Tööstuse tänava rekonstrueerimiseks summas 100 000 eurot.

Teede investeeringutoetust taotles kokku 47 kohalikku omavalitsust ning taotluste maht oli ligikaudu 23 miljonit eurot. Kohalikele teedele on juhtumipõhiselt toetust eraldatud ka varasemalt (aastatel 2013-2015), kuid selgelt väiksemas mahus.

Kokku on transiitteede programmi maht 2018. ja 2019. aastal 15 miljonit eurot. Kohalike omavalitsuste teede toetamine on kirjas valitsuse tegevusprogrammis.

Tagasi üles