SEB: Lääne-Virumaa ettevõtted on agarad investeerima

SEB.

FOTO: SCANPIX

SEB igaaastase ettevõtlusbaromeetri (Baltic Business Outlook) kohaselt on Ida- ja Lääne Virumaa ettevõtete ootused käibekasvude osas Eesti keskmisest tagasihoidlikumad.

Algavaks aastaks ennustavad märkimisväärset käibekasvu vaid seitse protsenti Ida- ja Lääne Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKE-dest) ning koguni 36 protsenti kardavad käivete kukkumist. Sellest hoolimata on Lääne-Virumaa ettevõtted keskmisest agaramad investeerima.

Kui üldjoontes on Eesti VKE-d optimistlikud ning märkimisväärsed ehk enam kui 15-protsendilist käibekasvu ennustab 13 protsenti ettevõtetest, siis Ida- ja Lääne-Virumaa ettevõtted on märksa pessimistlikumad.

Hoolimata mõningasest pessimismist käibekasvude asjus, planeerib pea kolmandik (29 protsenti) Ida-Viru ettevõtetest käesoleval aastal laieneda olemasolevatel või avastada uusi eksporditurgusid ning sellega paigutub maakondade lõikes Ida-Virumaa Harjumaa järel teisele kohale. Kõige atraktiivsema ekspordituruna näevad Ida-Viru ettevõtted Baltikumi ja Skandinaaviat. Lääne-Virumaa ettevõtted pole seevastu üldse agarad oma toodangut ja teenuseid eksportima – vaid kaks protsenti mõtleb alanud aastal välisturgudel laienemisest.

Investeerimisplaanides on Ida-Virumaa ettevõtted olnud läbi aastate stabiilsed ning üle 30 000 euro küündivaid investeeringuid plaanib 13 protsenti ettevõtetest, mis jääb küll pisut alla Eesti keskmisele (14 protsenti). Lääne-Virumaa ettevõtted on investeerimisel seevastu keskmisest aktiivsemad ning 16 protsenti ettevõtetest, peamiselt logistika- ja tööstussektoris, planeerivad alanud aastal suuremaid investeeringuid.

Üha enam soovivad Eesti ettevõtted palgata uut tööjõudu: alanud aastal näeb 19 protsenti ettevõtetest vajadust uute inimeste järele. Kasvavas trendis on ka huvi välistööjõu kaasamise vastu, mis on eriti aktuaalne Ida-Virumaal.

Eesti keskmisest enam, pea kümnendik Ida-Virumaa ettevõtteid, planeerib töötajate arvu vähendamist, samas kui Lääne-Virumaa ettevõtetest peab töötajate vähendamist vajalikuks vaid neli protsenti.

Tõsiasi on see, et võrdluses teiste maakondadega on Ida- ja Lääne Virumaa ettevõtted pigem passiivsed innovatsiooni osas. Üleriigiliselt on innovatsiooni planeerivate ettevõtete arv kasvanud aastaga 63-lt protsendilt 70-le, kuid Ida- ja Lääne-Virumaa VKE-d jäävad Eesti keskmisele alla.

Sealjuures vaid 53 protsenti Lääne-Virumaa ettevõtetest planeerib oma toodete või teenuste arendamist või ärimudeli ümbervaatamist, millega ollakse maakondade lõikes viimasel kohal. Vaid 40 protsenti Ida- ja Lääne-Virumaa ettevõtetest peab oluliseks digitaliseerimist.

Kokkuvõtet SEB Grupi korraldatud uuringust, mis käsitleb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi majandusaastaks 2018, saab lugeda siit.

Tagasi üles