Kinnipeetavate eest kantakse vanglas hoolt
Samal teemal: "Elu Viru vanglas pole lillepidu" 22. märtsi Virumaa Teatajas

Kiri.

FOTO: Kamilla Selina Lepik

On arusaamatu, kust kohast on võetud väide, et jalutusboksi mahub ainult 15 inimest ja see, et kaameratest seal toimuvat ei jälgita. Igas kambris on aken, seega on kambris päevasel ajal piisavalt valge. Öösel põleb kambris nõrk valgus, mida on vaja vangide järele valvamiseks, kuid mis ei sega magamist.

Elekter lülitatakse kambrites välja kell 12 öösel, kuid üksuse juht võib otsustada elektri hiljem välja lülitada, näiteks kui jälgitakse mõnd ülekannet, mis kestab kauem.

Sportimise võimalused ei ole vähenenud. Graafiku alusel saavad kõik vangid kasutada kas spordisaali või spordiväljakut.

Vanglas ravitakse vange samamoodi nagu väljaspool vanglat. Nii eriarstide kui ka uuringute järjekorrad vastavad haigekassa poolt kehtestatud ravijärjekordadele.

Vangide toit valmistatakse vastavalt sotsiaalministri määrusele "Toidunormid kinnipidamisasutuses" ning see on igati tervislik. Vange toitlustatakse kolm korda päevas, samuti saab toitu juurde osta vangla poest. Terviseamet ning veterinaar- ja toiduamet kontrollivad regulaarselt vangide toidu nõuetele vastavust.

Mitte ükski töötaja ei ole lahkunud vanglast seetõttu, et vangla territooriumil suitsetada ei saa.

Vangla tagas kõigile soovijatele suitsetamisest loobumise nõustamise. Vajaduse korral määras arst ka ravi võõrutusnähtude leevendamiseks. Suitsetamise mahajätmise toetamiseks anti Viru vanglas vangidele muu hulgas puuvilju, võimaldati neid täiendavalt poest osta ja korraldati ka kinoõhtuid.

Vanglasse saabumise päeval vaatab vangi üle nii meditsiiniõde, kes määrab kohe vajaliku ravi, kui ka kontaktisik, kes hindab kindlat metoodikat kasutades vangi senise elu ja tegevuse põhjal riske ning otsustab selle põhjal, millega peab vang karistusajal tegelema (näiteks osalema sotsiaalprogrammis, omandama haridust vms). Samuti on kontaktisiku ülesanne jälgida kavandatud tegevuste täitmist ning motiveerida vangi tegevustes osalema. Kontaktisik korraldab ka muud vangile vajalikku sotsiaalhoolekandelist abi.

Kinnipeetavate ülalpidamiskulu koosneb väga paljudest asjadest, nagu näiteks kinnistu rent ja ülalpidamiskulud, toitlustamine, meditsiinikulu, tööjõukulu jne, kuid on tõsi, et üle poole sellest kulub personalile.

Tagasi üles