Riigimetsas algab raierahu

Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Lindude ja loomade pesitsusaja tõttu algab riigimetsas pühapäevast kuni 15. juunini kestev raierahu, sel ajal jätkatakse metsas istutamis- ja metsahooldustöödega.

Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil, kevadine raietööde peatamine on riigimetsas saanud traditsiooniks, riigimetsa majandamise keskus (RMK) on kevadsuvist raierahu pidanud alates 2002. aastast, edastas RMK. Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.

"Toimetame sel ajal riigimetsas edasi, kuid keskendume uue metsapõlve rajamisele ja noore metsa hooldamisele, millega tegeleb sel kibekiirel ajal 1700 tublit istutajat. Samuti teeme töid, mis on vajalikud teede, sihtide ja kuivenduskraavide korrashoiuks ning pinnase tahenemisel jätkame ka puidu kokkuvedu juba raiutud lankidelt," ütles RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.

Tänavu istutatakse riigimetsa 20,7 miljonit puud, tehakse noore metsa hooldamist 43 200 hektaril ja hööveldatakse teid 14 000 kilomeetrit.

Tagasi üles