Lääne-Viru omavalitsusliidu juhatus ei poolda tasuta ühistransporti
 

Rakvere bussijaam.

FOTO: Marianne Loorents

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) saatis riigikogu majanduskomisjonile kirja, milles teatas et liidu juhatus ei toeta avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava maakondliku ühistranspordi tasuta juurutamise võimalust majandus- ja taristuministri välja pakutaval kujul, kuni puuduvad vastused liidu esitatud seisukohtadele ja on tegemata määruse mõjude uuringud.

"Tuleks kaaluda tasuta bussitranspordi mõju raudteel toimuvale reisijateveole, mis omab Lääne-Virumaa ühistranspordis olulist kohta. Ühistranspordivõrku tuleb käsitleda tervikuna. Riigi doteeritavate rongiliinidega paralleelselt toimuv tasuta bussitransport tähendaks raudteetranspordi ebavõrdset kohtlemist, vähendades rongisõitjate arvu," seisab kirjas.

VIROLi juhatus märgib, et teostamata on uuringud riiklikul tasandil selgitamaks välja tegelikud ühistranspordi kitsaskohad Lääne-Virumaal ning elanikkonna nõudluse tasuta bussitranspordi või tihedama graafikuga tasuta bussitranspordi järele.

"Majandus- ja taristuministri määrus mõjutab olulisel määral kommertsliinide vedajate majandustegevust. Leiame, et vajalik on välja selgitada määruse rakendamisega kaasnevad mõjud ühistranspordivõrgule tervikuna," seisab riigikogu majanduskomisjonile saadetud kirjas.

Ka leiab omavalitsusliit, et puudub selgus, kuidas saavad ühistranspordi teenustega kaetud maakonna väiksemad linnad ja asulad. Näiteks Väike-Maarjast ei lähe otse bussi Tallinnasse, enamus reisijatest kasutab rongi (Rakke, Kiltsi või Tamsalu jaamadest) ning kaaluda tuleb tasuta ühistransporditeenuse kasutusele võtmise asemel ühistranspordi piletisüsteemi muutmist tänapäevaseks ja kasutajasõbralikuks.

"Võttes arvesse eeltoodut teeme ettepaneku majandus- ja taristuministrile kohtumiseks, et arutada, kuidas maakondlikud omavalitsusliidud ja ühistranspordi korraldamisega tegelevad ühistranspordikeskused saaksid valitsuse poolt ühistranspordi korraldamiseks eraldatavaid lisavahendeid kasutada võimalikult paindlikult. Näiteks võimaldada laiendada ja tihendada ühistranspordi liinivõrku või pakkuda erihindasid sõitjate gruppidele (õpilased, pensionärid, sotsiaalsed riskirühmad), kelle puhul rakendatakse sõidusoodustusi kuni tasuta sõiduni välja," on kirjas pöördumises.

Tagasi üles