Riigikohus: ravimiamet eksis Tamsallu apteegi asutamist lubades 

Riigikohtusse pöördus OÜ Tamsalu Uus Apteek, et vaidlustada ravimiameti otsus lubada uue haruapteegi asutamist Tamsalus. Foto on illustratiivne.

FOTO: Arvo Meeks

Riigikohtusse pöördusid OÜ Tamsalu Uus Apteek, OÜ Türi Apteek ja OÜ Folia Apteek, et vaidlustada ravimiameti otsus lubada asutada üldapteek Türile ja uus haruapteek Tamsallu. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas kaebused ning tühistas Tartu halduskohtu ja Tartu ringkonnakohtu otsused. 

2014. ja 2015. aastal jõustusid ravimiseaduses integratsiooni- ja omandipiirangud, mis näevad 2020. aastaks ette ülemineku nn proviisorapteekide süsteemile. Praegu vältaval üleminekuajal on piirangutele mittevastavatel ettevõtjatel keelatud uusi apteeke avada. Ravimiseaduse muutmisel kehtestatud rakendussätted lubavad kuni 2020. aastani tegevust jätkata üksnes senistes apteekides. 

Halduskolleegium kontrollis ravimiseaduse muudatuse põhiseaduspärasust asjassepuutuvas osas ehk uute apteekide avamise keelu ulatuses. See keeld riivab küll ettevõtlusvabadust ja võrdsuse põhimõtet, kuid on mõõduka piiranguna õigustatud ülekaaluka avaliku huviga, s.o rahvatervise kaitsega. Apteegituru korraldamisel kasutatavate vahendite valikul on seadusandjal ulatuslik otsustusruum. Kolleegiumi hinnangul on piirangud õigusselged ning puudub vastuolu põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega.

Tagasi üles