Tasuta lõunaid ei ole olemas
Samal teemal: Toomas Herm “Meil ikka ummamuudu” 25. mai Virumaa Teatajas

Einar Vallbaum.

FOTO: Marianne Loorents

Tasuta ühistransport on olnud terava arutelu ja kriitika all mitme sihtrühma esindajate ja paljude spetsialistide seas. Arutletakse plaani maksumuse üle, vaadeldakse koormust riigieelarvele, hinnatakse liinide tihendamise vajadust ning võimalike sõitjate arvu, kalkuleeritakse kilomeetri maksumuse ja riigi dotatsiooni kasulikkuse suhte üle, arutletakse muudatuse mõju üle riigieelarvele, konkurentsipoliitikale, võimalikele riigi kulutustele seoses tekkivate kaebuste, õigustatud ootuste ja lepingute rikkumisega, diskuteeritakse riigieelarveliste vahendite kasutamise sihtotstarbelisuse, teede olukorra ja finantsvajaduste üle. Kõik on vajalikud tahud ning süvaanalüüsi eeldavad küsimused. Mida sügavamale teemaringi laskuda, seda enam saab selgeks teema mitmetahulisus ning kerkivate küsimuste lahendamise vajadus.

Tellijale

Tasuta ühistransport on olnud terava arutelu ja kriitika all mitme sihtrühma esindajate ja paljude spetsialistide seas. Arutletakse plaani maksumuse üle, vaadeldakse koormust riigieelarvele, hinnatakse liinide tihendamise vajadust ning võimalike sõitjate arvu, kalkuleeritakse kilomeetri maksumuse ja riigi dotatsiooni kasulikkuse suhte üle, arutletakse muudatuse mõju üle riigieelarvele, konkurentsipoliitikale, võimalikele riigi kulutustele seoses tekkivate kaebuste, õigustatud ootuste ja lepingute rikkumisega, diskuteeritakse riigieelarveliste vahendite kasutamise sihtotstarbelisuse, teede olukorra ja finantsvajaduste üle. Kõik on vajalikud tahud ning süvaanalüüsi eeldavad küsimused. Mida sügavamale teemaringi laskuda, seda enam saab selgeks teema mitmetahulisus ning kerkivate küsimuste lahendamise vajadus.

Küll aga on kõik selge Virumaa Teataja ajakirjanikul Toomas Hermil, kes oma ajakirjanikutarkuses teab täpselt, kuidas asjad käivad ja olema peavad.

Tagasi üles