Tapa sõjaväelinnakus avati huvilistele uksed karjääripäevaks

Tapa sõjaväelinnakus toimus lahtiste uste ja karjääripäev. FOTO: mil.ee

Kaitseväe 1. jalaväebrigaad tähistas neljapäeval Tapa linnakus üksuse 101. aastapäeva, korraldades huvilistele avatud uste ja karjääripäeva.

Avatud uste päeval oli külalistel võimalus tutvuda nii Eesti kaitseväe kui ka liitlaste tehnika ja relvastusega, linnakuga, kasarmutega ja sõdurite igapäevaeluga, edastas kaitseväe peastaap. Samal ajal oli reedel reservteenistust alustavatel sõduritel võimalus tutvuda karjäärivõimalustega nii kaitseväe sees kui ka väljaspool kaitseväge.

Tapa sõjaväelinnakus said kõik huvlised ringi vaadata. FOTO: Mil.e

"Avatud uste päev ning karjääripäev on 1. jalaväebrigaadile väga olulised sündmused. Need tugevdavad sisemist sidusust ning aitavad laiemalt kaitseväge nii avalikkusele kui ka ajateenistust läbivate sõdurite ja tegevteenistujate omastele tutvustada," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm.

Oma tegevust tutvustasid sõduritele kaitseväe ühendatud õppeasutused, merevägi, õhuvägi, erioperatsioonide väejuhatus, Kaitseliit, scouts-pataljon, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet ning vanglateenistus. Lisaks olid esindatud Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Turvaettevõtete Liit, kaitseväe värbamiskeskus, Rajaleidja karjäärinõustajad, töötukassa, Tallinna tehnikaülikool ning Eesti Kaitsetööstuse Liit.

Päev lõppes rivistusega, kus tunnustati parimaid ajateenistust läbivaid sõdureid, tegevväelasi, reservväelasi ja töötajaid. 1. jalaväebrigaadi aasta ohvitseri aunimetuse pälvis major Urmas Tammeaid Kalevi jalaväepataljonist, aasta allohvitseri tiitliga tunnustati vanemveebel Andrei Semenkovi Viru jalaväepataljonist ning aasta sõduriks nimetati kapral Siim Press scouts-pataljonist. Lisaks anti traditsiooniliselt aasta reservväelase aunimetus, mille sai kapral Joonas Kaljulaid, aasta töötaja tiitli pälvis Airi Paloots.

Tapa sõjaväelinnakus said kõik huvlised ringi vaadata. FOTO: Mil.ee

1. jalaväebrigaadi kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuuluvad elukutselistest kaitseväelastest koosnev kiirreageerimisvõimega scouts-pataljon ning ajateenijate ja reservväelaste baasil komplekteeritavad Kalevi ja Viru jalaväepataljon, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, suurtükiväepataljon, staabi- ja sidekompanii, tankitõrjekompanii, luurekompanii, liitlaste praegu Ühendkuningriigi ja Taani kaitseväelastest koosnev lahingugrupp ning Kaitseliidu põhja ja kirde maakaitseringkonna lahingugrupid.

Tapa sõjaväelinnakus said kõik huvlised ringi vaadata. FOTO: Mil.ee
Tagasi üles
Back