Rapsipõldudel suurendatakse kontrolli

Rapsipõld Kose-Uuemõisas.

FOTO: Sander Ilvest

Põllumajandusamet kontrollib suurendatud tähelepanuga taimekaitsevahendite kasutamist rapsikasvatuses. Õitsva rapsi kasvuaegne kontroll hõlmab ka proovivõtmisi, et analüüsitulemustega välja selgitada taimekaitsevahendite tegelik kasutamine.

Proovide analüüsitulemused võimaldavad jälgida põlluraamatu seaduspärast täitmist, kulunormidest ja ooteaegadest kinnipidamist ning ka seda, kas kasutatud on lubatud vahendit ja õigel kultuuril.

Rapsikasvatajate eksimused taimekaitsevahendite kasutamisel on suur oht kõikidele tolmeldajatele. Peamiseks ohu põhjuseks on läbi aastate olnud preparaatides kasutatav toimeaine dimetoaat. Põllumajandusamet tuvastas ka eelmisel aastal rikkumised, mille tagajärjel olid hukkunud mesilaspered.

Põllumajandustootja peab teadma, et kasutada võib üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Tuleb jälgida, et vahendit kasutataks ainult lubatud kultuuridel, õige kulunormiga ja õiges kasvufaasis. Samuti peab taimekaitsetöödel arvestama sobilike ilmaoludega.

Eestis kehtib juba aastaid mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmiseks taimekaitsevahendi õhust pritsimise ja õitsvate taimede pritsimise keeld. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida vaid siis, kui taimekaitsevahendil on vastav märge, ja sellisel juhul võib seda teha varahommikusel või hilisõhtusel ajal (kella 22-5), mil mesilased ei lenda. Samuti on mesinikul ja põllumehel omavaheline teavitamiskohustus.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles