Kodanikuühendus soovitab metsatööd tuleohu tõttu peatada

Vikipalu metsatulekahju Harjumaal.

FOTO: Mihkel Maripuu

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) kutsub kohalikke omavalitsusi kasutama oma õigust ja keelama metsa kasutamine, et vältida suure tuleohu tõttu majanduslikku kahju ja tagada inimeste ning loomade julgeolek. Metsas viibimisest soovitab hoiduda ka päästeamet.

EMA juhib tähelepanu, et tuli võib alguse saada nii rasketehnikaga tehtavatest metsatöödest kui ka jahitegevusest.

Metsatööde peatamisel saavad initsiatiivi üles näidata ka metsaomanikud ise (sealhulgas RMK), samuti metsafirmad ning metsatöölised. Ka 150-hektarilisel Vikipalu põlengu alal võis mitmes kohas märgata värske raietegevuse jälgi. Seega väärivad võimalikud seosed tulekahju puhkemise ja metsatööde tegemise vahel uurimist.

Kodanikuühendus meenutab, et praegusel perioodil kasvatavad paljud linnud ja loomad üles järeltulevat põlve, ja kutsub heasoovlikke ja vastutustundlikke metsaomanikke juba pesitsushooaja alguses raierahu pidama. Ühendus tunnustab tänulikult eetilisemat osa metsandusringkonnast, kes omal initsiatiivil või teavitustöö tulemusel traditsioonilist linnurahu hoiab ja austab. Lisaks on metsloomade elutegevus pikaaegse põua tõttu juba niigi raskendatud ja seetõttu mõjub igasugune häirimine neile praegusel ajal eriti kahjustavalt.

Tagasi üles