R, 9.06.2023

Valitsus muutis Võlumäe kaitseala väiksemaks

Andres Pulver
Facebook Twitter
Comments
Mõedaku suusaradadele muudatused kaitseeeskirjas mõju ei avalda.
Mõedaku suusaradadele muudatused kaitseeeskirjas mõju ei avalda. Foto: Marianne Loorents

Valitsus muutis 1986. aastast kaitse all olnud Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala välispiiri, tsoneeringut, kaitseeesmärke ja -korda.

Kaitstakse geoloogiliselt ehituselt omapäraseid pinnavorme, vana loodusmetsa, kaitsealuseid taime- ja samblaliike ning nende kasvukohti. Maastikukaitseala kuulub osaliselt Natura 2000 võrgustikku.

Moodustatakse sihtkaitsevöönd, kus majandustegevus on keelatud. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud ehitise püstitamine ning veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine. Piiranguvööndis lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul turberaie langi suurusega kuni 2 ha ja lageraie halllepikutes langi suurusega kuni 1 ha ning puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kogu kaitsealal lubatakse maastikusõidukiga sõita suusaradade sisseajamiseks ja hooldamiseks.

Kaitseala asub Vinni vallas Aasuvälja, Mõedaka, Nurkse ja Põlula külas.

Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala pindala on 346,6 ha (278 ha eramaa, 51,1 ha riigimaa ja 17,5 ha munitsipaalmaa). Piirimuudatuste tõttu väheneb kaitseala pindala 90,3 ha võrra. Kaitsealast arvatakse välja põllumaad ja elumajade ümbrusesse jäävad tugeva inimmõjutusega alad. Kaitseala koosneb kahest sihtkaitse- ning ühest piiranguvööndist. Sihtkaitsevööndisse jääb 70,1 ha ja piiranguvööndisse 276, 5 ha. Moodustatavast sihtkaitsevööndist jääb eramaale 34,7 ha ja riigimaale 29 ha ning munitsipaalmaale 6,4 ha. Sihtkaitsevööndisse tsoneeriti väärtuslikud metsakooslused ja rangemat kaitserežiimi vajavate kaitsealuste liikide elupaigad.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles