Töötukassa kutsub infotundi
 

Töötukassa Lääne-Virumaa osakond.

FOTO: Arvet Mägi

3. ja 12. juulil toimub Rakveres töötukassa Lääne-Virumaa osakonnas infotund “Tööta ja õpi”, kus saab teada, millised on töötukassa võimalused õpingute toetamiseks.

Juttu tuleb täiendus- ja ümberõppest, kellele ja millistel tingimustel võimaldab töötukassa koolitusi, kutse- või kõrghariduse omandamise toetamisest, sealhulgas töötukassa toetatavatest õppekavadest, ning sellest, kellele ja millistel tingimustel hüvitatakse kvalifikatsioonikulud.

Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, kel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt viis aastat. Lisaks nendele inimestele, kel on eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) omandamisest möödunud vähemalt 15 aastat. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Toetuse suurus sõltub sellest, kas inimesel on sissetulek. Kui sissetulekuid pole, on toetuseks 260 eurot kuus. Kui aga tulevane õppur saab töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikke pensione või töövõimetoetust, on toetus 130 eurot kuus. Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid.

Rakveres toimuvasse infotundi registreerimine toimub meiliaadressil merike.kimber@tootukassa.ee.

Tagasi üles